21
11 2013
1034

BNS:Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2013

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 20131

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2013 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 220,1 mii de turişti, din care 148,5 mii de turişti moldoveni (67,5% din total) şi 71,6 mii de turişti străini (32,5%). Comparativ cu ianuarie-septembrie 2012 s-a micşorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (-0,2%), pe seama reducerii acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (-19,5%), pensiuni turistice şi agroturistice (-5,0%) şi structuri de întremare (-1,7%).
Detalii
19
11 2013
863

BNS: Câştigul salarial mediu în septembrie 2013

Câştigul salarial1 mediu în septembrie 2013

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna septembrie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3758,5 lei, în creştere cu 9,8% faţă de luna septembrie 2012.
Detalii
18
11 2013
2508

Taxa pe valoarea adăugată în perioada anilor 2010 – 2012

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect şi reprezintă o sursă importantă de venit la bugetul de stat. Taxa pe valoarea adăugată (în continuare – T.V.A.) este un impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate, care sunt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.
Detalii
12
11 2013
2599

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2013

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 20131)2)

Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2013 s-au cifrat la 195,6 mil. dolari SUA, cu 2,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 4,6% mai mult comparativ cu luna septembrie 2012.
Detalii