19
12 2018
6212

Reforma fiscală: Stimularea fiscală (condițiile anulării sumelor reflectate în sistemele de evidență ale SFS, SV, CNAS)

Mâine, 20 decembrie 2018, expiră termenul de achitare a plăților de bază la impozite, taxe și a altor plăți aferente bugetului de stat pentru contribuabilii care vor să beneficieze de stimularea fiscală prevăzută de Legea nr.180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală din 26 iulie 2018.

Astăzi Publicația Periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” oferă posibilitatea să ia cunoștință cu prevederile legale și persoanelor care, nefiind abonații noștri la momentul punerii în aplicare a Legii nr.180, nu au avut acces la conținutul articolului ce urmează, publicat pe data de 20 august curent.


Sfera de reglementare
Detalii
09
06 2018
1064

Sporul la salariu va combate exodul de cadre medicale

PersonalulAgenției Naționale pentru Sănătate Publică, Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă vor beneficia de plăți de stimulare în limita cheltuielilor de personal aprobate autorităților pentru anul 2018.

Hotărârea cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului сu privire la condițiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial din 8 iunie curent.
Detalii
27
02 2018
728

Despre contituţionalitatea stimulării financiare a agenților constatatori IGP

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a fost sesizată privind controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (în continuare – Legea nr.355) și a Hotărârii Guvernului nr.172 din 22 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare — HG nr.172).

Autorul sesizării a pretins că dispozițiile art. 212 din Legea nr.355, care reglementează stimularea financiară a agenților constatatori și HG nr.172, emise întru executarea legii menționate, contravin art. 1, 15, 16, 21 și 23 din Constituție.
Detalii
31
07 2017
2828

Plăţi stimulatorii pentru funcționarii publici

Cancelaria de Stat a expus pentru consultări publice un proiect privind modificarea și completarea unor decizii ale Executivului, în vederea asigurării traducerii în fapt a Art.II din Legea nr.297 pentru modificarea unor acte legislative. Scopul proiectului este sporirea motivării funcționarilor publici pentru obținerea unor rezultate optime în muncă la nivel de autoritate publică (subdiviziune), care va fi atinsă prin acordarea diferențiată a plăților de stimulare.
Detalii
27
03 2017
880

Guvernul stimulează financiar agenții constatatori din cadrul IGP

Angajații Poliției, cu statut de agent constatator, vor beneficia de un adaos la salariu în mărime de 25 % din suma amenzilor încasate la bugetul de stat, urmare a întocmirii proceselor verbale privind contravențiile examinate, potrivit Regulamentului privind stimularea financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al MAI, publicat în Monitorului Oficial din 24 martie curent.
Detalii