15
04 2022
324

Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare. Regulamentul poate fi modificat

Până la 22 aprilie 2022 Ministerul Finanțelor este în așteptarea propunerilor de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 235/2017, prin care a fost aprobat Regulamentul privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești.

 

Autoritatea a plasat anunțul de inițiere a  procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea respectivului Regulament.  Astfel, peroanele interesate pot expedia opiniile și sugestiile în adresa persoanei responsabile pentru elaborarea proiectului: Naval Valentin (inspector), număr telefon 022 82 33  04, email:  valentin.naval@sfs.md.

 


Detalii

20
10 2021
502

Modul de stingere prin scădere şi luare la evidență specială a obligației fiscale poate fi modificat

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere şi luare la evidență specială a obligației fiscale (Regulament), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1108/2015, a fost propus de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) pentru consultări publice.
 
Astfel, se propune o nouă redacție a noțiunii „obligație fiscală”, care, în condițiile aprobării modificărilor, va fi definită drept obligația contribuabilului de a plăti la buget nu numai o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) şi/sau amendă, dar și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală.


Detalii

21
09 2021
896

Taxarea inversă: stingerea obligației din contul supraplății privind TVA existente la BPN

Conform art.95 alin.(l) lit.e) din Codul fiscal, procurarea proprietății subiecților impozabili declarați în proces de insolvabilitate, cu excepția celor în procedură de restructurare realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr.149/2012 (în continuare – entități insolvabile) constituie obiect impozabil cu TVA. Subiecții impunerii sunt persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfășoară activitate profesională potrivit legislației, și procură pe teritoriul RM proprietatea întreprinderilor indicate supra (art.94 lit.e) din CF).
 
Astfel, transmiterea dreptului de proprietate asupra activelor materiale
Detalii
01
09 2020
960

Procedura modificării termenului de stingere a obligaţiei fiscale, simplificată

În Monitorul Oficial nr. 221-225 din 28 august 2020 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 108 din 18 august 2020 cu privire la modificarea unor ordine aferent modificării termenului de stingere a obligației fiscale.
 
Documentul este elaborat în scopul simplificării procesului de solicitare a modificării termenului de stingere a obligaţiei fiscale, cît  și  în  scopul modificării  condițiilor  de  reziliere  a  contractului  privind  modificarea termenului de stingere a acesteia.

Detalii
16
01 2020
1397

Stingerea obligației fiscale prin compensare

Studiu de caz. Pe 15 martie 2017 entitatea a achitat taxa pentru folosirea drumurilor pentru o semiremorca. În luna martie 2018 are loc un accident, în urma caruia semiremorca este distrusă și nu mai poate fi utilizată. Pe data de 5 august 2019 aceasta este vândută la fier vechi și, totodată, este radiata din registrul de stat. În urma unei erori, pe 11 septembrie 2019 este achitată taxa pentru folosirea drumurilor pentru această unitate de transport. Este în drept entitatea să solicite stingerea altor obligații fiscale prin compensare din contul acestei supraplăți?
Detalii
18
11 2019
1784

SFS a aprobat două formulare noi

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat formularele ce țin de aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale:
„Solicitare privind transferul mijloacelor bănești sechestrate, în contul stingerii obligațiilor fiscale la buget” și
• „Acord aferent transferării la buget a mijloacelor bănești sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale în conturile bancare ale contribuabilului”.


În Monitorul Oficial din 15 noiembrie curent Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 472 din 30 octombrie 2019 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 379 din 15 martie 2017.
Detalii
23
10 2019
901

Stingerea amenzilor aplicate de autoritățile publice din contul supraplății impozitelor

Este în drept organul fiscal să rețină din suma impozitului achitat în plus constatat spre restituire amenzile aplicate de alte autorități publice?

Conform art. 176 din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor în care legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului, este efectuată în modul şi în termenele stabilite la art.175 și doar dacă acesta nu are restanţe.
Detalii
23
10 2019
1714

Conturile bancare la care SFS poate înainta ordine incaso

Potrivit art.129 pct.17) din Codul fiscal (CF), cont bancar este cont de plăţi deschis în una din instituţiile financiare (sucursala sau filiala acesteia) din RM sau din străinătate, precum şi contul deschis în sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor.

Conform art.3 din Legea nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Legea nr.114/2012), сont de plăţi este cel deţinut în numele unuia sau mai multor utilizatori ai serviciilor de plată, utilizat pentru executarea operaţiunilor de plată.

Detalii
25
06 2019
1723

Succesiunea stingerii obligațiilor fiscale

În cadrul vizitelor fiscale și a activității de control efectuate la contribuabili de către angajații Serviciului Fiscal de Stat uneori se constată că, la stingerea obligațiilor fiscale, entitățile nu țin cont de cronologia stingerii obligațiilor fiscale. Faptul ne impune să venim cu explicații suplimentare ale acestui aspect.
Astfel, cronologia stingerii obligațiilor fiscale este reglementată de art. 179 din Codul fiscal (CF), alin.(1) al căruia prevede că stingerea obligațiilor fiscale are loc după criteriul cronologic de naștere a fiecărui tip de obligație fiscală indicat în documentul privitor la stingerea ei.
Detalii