15
08 2018
895

Stingerea simplificată a obligației fiscale

În conformitate cu art. 1741 din Codul fiscal (CF), în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală sau de pseudoactivitate de întreprinzător, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) stinge simplificat obligaţia fiscală prin scădere contribuabililor persoane juridice şi persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, în condiţiile prezentului articol.
Detalii
04
07 2018
834

Stingerea creanţelor persoanei juridice faţă de fondator

În cazul în care persoana juridică nu dispune de surse financiare pentru a întoarce împrumutul oferit de fondator conform contractului de împrumut, există o altă modalitate de restituire a împrumutului? De exemplu, prin facturarea şi eliberarea pe numele fondatorului a mărfurilor de care dispune compania în stoc sau a mijloacelor fixe, sau servicii în sumă echivalentă împrumutului acordat.
Detalii
18
06 2018
1117

Stingerea obligației prin prescripție

În conformitate cu art. 259 din Codul civil, termenul se instituie prin lege, hotărâre judecătorească sau prin acordul părţilor și, indiferent de temeiul apariţiei, termenul se calculează după regulile stipulate în Titlul IV din Codul civil. Concomitent, termenele de achitare a obligațiilor fiscale sunt stipulate expres în Codul fiscal (CF).
Detalii
04
08 2017
5221

Unele aspecte ce țin de procedurile de lichidare a agenților economici

Prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 104 din 9 iunie 2017 (în continuare – Lege) (MO, nr. 229-243/370 din 07.07.2017) au fost efectuate modificări și completări la prevederile unor acte legislative, în partea ce ține de procedurile de lichidare a aghenților economici.

Potrivit art. V alin. (1) din Lege, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, noile prevederi introduse prin Legea nr. 104 intră în vigoare la data publicării – 07.07.2017.
Detalii