15
06 2017
818

7. (32.1.17) Se aplică majorare de întârziere la suma penalității (majorării de întârziere) calculate și neachitate?

Majorare de întârziere nu se aplică (calculează) la penalitatea (majorarea de întârziere) calculată și neachitată.

Însă în procesul de stingere a obligației fiscale, contribuabilul este obligat și urmează să respecte prevederile art. 179 din Codul fiscal, ce statuează succesiunea stingerii obligaţiilor fiscale și care prevede că stingerea obligaţiilor fiscale (inclusiv majorarea de întârziere), conform legislaţiei fiscale, are loc după criteriul cronologic de naştere a fiecărui tip de obligaţie fiscală indicat în documentul privitor la stingerea ei.
Detalii
14
06 2017
455

3. (32.1.21) Cum se determină data stingerii obligației fiscale prin achitare?

Reieșind din particularitățile stingerii obligației fiscale prin achitare, art. 178 din Codul fiscal determină data stingerii obligației fiscale, și anume:

  1. în cazul achitării prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, altele decît cardurile de plată (prin virament) – data la care a fost debitat contul de plăți al contribuabilului în contul obligației fiscale respective. Debitarea contului de plăți se confirmă prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data debitării contului de plăți;

Detalii
14
06 2017
392

4. (32.1.20) Care se consideră dată a stingerii obligației fiscale ?

Art. 178 din Codul fiscal statuează drept dată a stingerii a obligației fiscale în dependență de modalitatea de stingere a acesteia și anume în cazurile prevăzute de art. 170 din Codul fiscal (achitare, anulare, prescripţie, scădere, compensare sau executare silită), care, în dependență de circumstanțele create, diferă de la caz la caz.

Articolele 171, 172, 173, 174 și 175 din Codul fiscal determină condițiile de aplicare a legislației fiecare caz concret în domeniul respectiv.
Detalii
03
10 2016
1241

Referitor la procedura de stingere a obligațiilor fiscale

Care este procedura de stingere a obligațiilor fiscale în cazul în care contribuabilul actualmente nu dispune de mijloace bănești pentru stingerea restanței formate la o clasificație bugetară, totodată, înregistrînd o supraplată la capitolul impozit pe venit?

Inițial este necesar de menționat că în conformitate cu prevederile art. 129 pct. 13) din CF, restanță reprezintă suma pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întîrziere (penalității) şi/sau amenzii.
Detalii