03
10 2016
1820

Referitor la procedura de stingere a obligațiilor fiscale

Care este procedura de stingere a obligațiilor fiscale în cazul în care contribuabilul actualmente nu dispune de mijloace bănești pentru stingerea restanței formate la o clasificație bugetară, totodată, înregistrînd o supraplată la capitolul impozit pe venit?

Inițial este necesar de menționat că în conformitate cu prevederile art. 129 pct. 13) din CF, restanță reprezintă suma pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întîrziere (penalității) şi/sau amenzii.
Detalii