26
05 2021
105

Contabilitatea stocurilor. Aspecte problematice și situații specifice

Seminarul va aborda problemele contabilității stocurilor – din momentul în care intră la entitate până la ieșirea lor. În cadrul acestui seminar, vor fi discutate aspecte complexe ale documentării și contabilizării materialelor, carburanților, anvelopelor și acumulatoarelor, precum și a obiectelor de mică valoare și scurtă durată. De asemenea, vor fi examinate și particularitățile contabilității produselor finite și a mărfurilor.

PROGRAM

1. Cadrul normativ aferent contabilității stocurilor
2. Particularități de recunoaștere și evaluare a stocurilor


Detalii

11
05 2021
193

Contabilitatea stocurilor: aspecte problematice și situații specifice

Seminarul va aborda problemele contabilității stocurilor – din momentul în care intră la entitate până la ieșirea lor. În cadrul acestui seminar, vor fi discutate aspecte complexe ale documentării și contabilizării materialelor, carburanților, anvelopelor și acumulatoarelor, precum și a obiectelor de mică valoare și scurtă durată. De asemenea, vor fi examinate și particularitățile contabilității produselor finite și a mărfurilor.


Detalii

14
08 2020
1168

Analiza stocurilor în procesul de gestiune a entității

Stocurile, în conformitate cu pct.  5 din Standardul Național de Contabilitate (SNC) ,,Stocuri”, reprezintă active circulante care sunt:

1) destinate pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității;

2) în curs de execuție în procesul desfășurării normale a activității; sau

3) sub formă de materii prime, materiale de bază și alte materiale consumabile, care urmează a

4) fi folosite în procesul de producție, pentru prestarea serviciilor și/sau în alte scopuri gospodărești.

 


Detalii
10
08 2020
675

Particularitățile analizei stocurilor

În cadrul entităților, în special a celor producătoare și comerciale, stocurile ocupă o cotă semnificativă în activele circulante ale acestora, iar, uneori, și în suma totală a activelor. Specific pentru stocuri este și caracterul lor dinamic, ceea ce deseori face dificilă gestiunea lor. Problema dată poate fi soluționată prin transmiterea organelor de conduce, în termen util, a informației analitice despre starea stocurilor, informație extrem de necesară în cadrul elaborării, implementării sau ajustării politicii de gestiune a stocurilor. Analiza stocurilor reprezintă și o verigă de legătură dintre contabilitatea și auditul intern al acestora.

 


Detalii
19
02 2020
828

2. (29.1.3.5.8) Cum urmează a fi deduse cheltuielile privind obiectele de mică valoare și scurtă durată de către un agent economic care aplică IFRS?

Standardele Internaționale de Contabilitate nu prevăd clasificarea activelor ca obiecte de mică valoare și scurtă durată.

Totodată, apreciere elementelor corporale ca imobilizări corporale urmează a fi determinată conform prevederilor Standardulului Internațional de Contabilitate 16 „Imobilizări corporale”, aplicat pe teritoriului Republicii Moldova, potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 109 din 19 decembrie 2008 Standardul Internațional de Contabilitate 2 „Stocuri”.
Detalii
10
02 2020
2008

Practica evaluării stocurilor - metoda costului mediu

Stocurile, ca cele mai utilizate elemente contabile, provoacă întrebări specifice în practică, începând de la selectarea metodei de evaluare, modul de ținere, clasificare etc.

În acest articol vom expune unele abordări generale în evaluarea curentă a stocurilor, în special în cazul aplicării metodei costului mediu1, inclusiv prin prisma modificărilor Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) în vigoare din 1 ianuarie 2020.

Conform pct. 10 SNC Stocuri, contabilitatea stocurilor se ține pe subdiviziuni în expresie cantitativă și valorică și/sau în expresie valorică pe unități de evidență cum ar fi: tipul (sortimentul), lotul, grupa omogenă de stocuri etc.
Detalii
14
06 2019
377

Evidența contabilă în ONC

Pentru că evidența contabilității în organizațiile necomerciale este specifică și apar mereu întrebări, ne-am gândit să rezolvăm problema contabililor din acest domeniu organizând seminarul practic „Evidența contabilă în ONC”.

Cu noi vei învăța cum poți să gestionezi mai eficient activele și pasivele, să întocmești dări de seamă și să fii liniștit/ă că totul merge ca pe roate, deoarece vei găsi răspunsuri la întrebările ce apar în activitatea de zi cu zi.
Detalii
14
06 2018
872

Rezervele de stat. MAI propune o altă abordare

Proiectul de lege cu privire la rezervele de stat, ce stabileşte bazele juridice, economice şi organizatorice privind crearea, acumularea, stocarea, păstrarea şi administrarea acestor rezerve este propus spre consultare de Ministerul Afacerilor Interne, în subordinea căruia este transmisă Agenţia Rezerve Materiale.

Proiectului de lege stabilește modul de creare de către Guvern a rezervelor de stat. Nomenclatoarele bunurilor, nivelurile maxime şi cele intangibile ale stocurilor se aprobă de Executiv, la propunerea Agenţiei,
Detalii