12
09 2017
643

Funcționarul Ghișeului unic va înmâna străinului informaţia despre obligaţiile fiscale

Funcţionarul de la Ghişeul unic va elibera solicitantului actul de identitate confecţionat, va asigura actualizarea statutului actului de identitate în Registrul de stat al populaţiei și va înmâna solicitantului informaţia despre obligaţiile fiscale pe care urmează să le onoreze pe teritoriul Republicii Moldova.
Detalii
17
07 2017
906

Facilități pentru atragerea specialiștilor străini în Moldova

Proiectul de lege ce prevede simplificarea procedurii de şedere a străinilor în scop de muncă a fost votat în prima lectură în Parlament.

Pentru acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă străinului a cărui calificare va fi inclusă în Lista ocupaţiilor prioritare, beneficiarul solicitant, care este întreprinderea sau organizaţia publică care angajează străini, va depune la ghişeul unic demersul respectiv, copia anunţului publicitar de angajare publicat în presă şi oferta locurilor de muncă, precum şi alte acte.
Detalii
23
01 2016
751

Câți străini vor să muncească în Moldova

Tot mai mulți străini cer drept de muncă în Republica Moldova. Pe parcursul anului 2015, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a examinat peste 2200 de demersuri ale întreprinderilor și organizațiilor, privind acordarea sau prelungirea dreptului la muncă străinilor. Din anumite motive, doar jumătate din cereri au fost pozitive.

Detalii