15
10 2021
334

Documentarea și regimul fiscal al închirierii apartamentelor pentru angajați

O întreprindere din mun. Bălți timp de o lună acordă servicii de instalare a unor echipamente companiei din mun. Chișinău. Pentru aceasta agentul economic din Bălți a închiriat de la două persoane fizice, pentru o perioadă de o lună două apartamente în mun. Chișinău în care vor locui angajații întreprinderii delegați. Are obligația sau nu întreprinderea în situaţia dată să declare ca subdiviziune apartamentele închiriate? Care este regimul fiscal al cheltuielilor suportate de întreprindere și, respectiv, veniturile obținute de persoanele fizice, proprietari ai apartamentelor?


Detalii
17
06 2021
702

Șantierul de construcție pe terenul superficiarului: subdiviziune sau nu?

Compania X, în baza unui contract de societate civilă, deține un teren, iar compania Y, din mijloacele proprii, construiește pe acest teren un imobil. Este obligată compania Y să înregistreze terenul drept subdiviziune?
 
Conform prevederilor art. 1926 din Codul civil, prin contract de societate civilă două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărţind între ele foloasele şi pierderile.


Detalii

28
05 2021
278

29.1.6.2.9 În cazul în care agentul economic are înregistrate subdiviziuni care este procedura de repartizare pe subdiviziuni a impozitului pe venit reținut la sursa de plată?

În cazul în care contribuabilul are subdiviziuni în aceeași localitate unde se regăsește și sediul central, precum și în alte localități, informația despre subdiviziunile situate în aceeași localitate poate fi specificată o singură subdiviziune din aceeași localitate fie separat pe fiecare subdiviziune în parte. În același timp, codul subdiviziunii specificat în documentul de plată la achitarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată, trebuie să coincidă cu codul subdiviziunii reflectat în anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21).


Detalii

28
05 2021
336

29.1.6.2.8 Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21), repartizat pe subdiviziuni?

Anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21), care se prezintă lunar, conține informația privind repartizarea impozitul pe venit calculat din salarii pe pe subdiviziuni.


Detalii

03
02 2021
1222

Munca la distanță și subdiviziunea întreprinderii

 În legătură cu starea de urgență în sănătatea publică, unii angajați ai întreprinderii X activează după un program special care prevede exercitarea atribuțiilor de serviciu trei zile din săptămână de la distanță, adică de la domiciliul acestora sau alt loc care permite exercitarea atribuțiilor de serviciu, și două zile din săptămână de la oficiul întreprinderii. În acest context, are sau nu întreprinderea obligația de a declara ca subdiviziune la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) domiciliile angajaților sau alte locuri de unde angajații își exercită atribuțiile de serviciu?


Detalii
08
09 2020
1094

Termenul de declarare a subdiviziunii în cazul înregistrării provizorii a dreptului de proprietate

În ultima perioadă din partea contribuabililor tot mai frecvent este sesizată întrebarea cu privire la calcularea corectă a termenului de declarare a subdiviziunii la Serviciul Fiscal de Stat, din dorința de a evita aplicarea sancțiunilor în privința acestora.

 

Amintim că, în conformitate cu art.161 alin.(8) din Codul fiscal (CF), la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează SFS despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii acesteia.
Detalii
08
09 2020
821

Modificarea sediului. Noi prevederi în Instrucțiune

În cazul modificării sediului contribuabilului, după necesitate și în cazuri întemeiate, subdiviziunea SFS în raza de activitate în care s-a transferat contribuabilul poate solicita o copie a dosarului fizic sau a anumitor documente din dosar, de la subdiviziunea SFS în a cărei rază de activitate s-a aflat cu sediul anterior.

 

 
Serviciul Fiscal de stat a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul  de modificare a Instrucțiunii respective aprobate prin Ordinul SFS nr. nr.352 din 28 septembrie 2017.

Detalii
17
07 2020
1181

Studii de caz: condiții de informare a SFS despre schimbarea sediului subdiviziunii

Este necesar de a informa organul fiscal dacă sunt efectuate modificări la contractul de locațiune a imobilului, unde este înregistrată o subdiviziune a întreprinderii?
 
Conform art. 161 alin. (8) din Codul fiscal (CF), la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.

Detalii
18
06 2020
1402

Lichidarea subdiviziunii în lipsa confirmării rezoluțiunii contractului de arendă

Compania ,,X” a încheiat cu o persoană fizică un contract de locațiune privind închirierea unui spațiu, acesta fiind declarat са subdiviziune. Ulterior, ca urmare a apariției unui conflict între părți,  рrорriеrul refuză să sеmneze acordul de reziliere a contractului și nu mai comunică cu locatarul. Care este procedura de închidere a subdiviziunii, dacă nu avem acord de reziliere, ținând cont de faptul сă fizic reprezentanții companiei nu mai activează la adresa respectivă?

Detalii