25
07 2014
2628

1. (28.15.37) Ce document primar urmează să elibereze subiectul impozabil la efectuarea livrărilor de mărfuri, servicii impozitate conform art.104 lit. a) din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(4) din Legea contabilității nr.113- XVI din 27.04.2007, pentru operațiunile de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.

Totodată, potrivit pct. 3 al Instrucțiunii privind modul de completare a facturii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.47 din 31 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul livrărilor impozitate la cota zero conform art. 104, lit. a) al Codului fiscal, se întocmește factura.
Detalii
14
02 2014
1844

1. (28.9.16) Care este ordinea de trecere în cont a TVA în cazul suportării anumitor cheltuieli de administrare fiduciară?

Potrivit prevederilor art. 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
Detalii
14
01 2014
1934

(29.1.8.23) Care este regimul fiscal aplicat de rezidenţii zonelor economice libere în cazul în care aceştia fac parte din businessul mic şi mijlociu şi ar putea fi trataţi ca subiecţi ai IVAO?

Regimul fiscal al rezidenţilor zonelor economice libere este reglementat de prevederile art. 49 din Codul fiscal.

Totodată, regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este reglementat de prevederile capitolului 71 din Codul fiscal.
Detalii
06
11 2013
2020

Agentul economic, subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, nefiind înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A., în luna septembrie curent, a obţinut venit din activitatea investiţională. Venitul dat constituie obiect al impunerii cu 3%, sau nu?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici, care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali.
Detalii
16
09 2013
1846

Solicităm explicații privind calcularea și achitarea pentru trimestrul II al anului 2013 a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasate în raza municipiului Chișinău.

Chioșc din mun. Chișinău (nu este amplasat pe teritoriul pieței):
  • reieșind din cota taxei stabilite prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/2 din 29 martie 2013;
  • reieșind din cota taxei stabilite prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/3 din 29 martie 2013;

  • se vor aplica ambele taxe, conform Deciziilor nr. 3/2 și Nr. 3/3 din 29 martie 2013?

2. Frigider cu înghețată și apă pe teritoriul municipiului Chișinău (nu este amplasat pe teritoriul pieței):
  • reieșind din cota taxei stabilită în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/2 din 29 martie 2013;
  • reieșind din cota taxei stabilită în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/3 din 29 martie 2013;
  • se vor aplica ambele taxe, conform Deciziilor 3/2 și 3/3 din 29 martie 2013?

Detalii
15
09 2011
2188

Ce acţiuni urmează a fi întreprinse de către agentul economic în cazul casării datoriei creditoare cu termenul expirat?

În conformitate cu art. 102 (1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art. 112, li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Ţinînd cont de faptul că, suma T.V.A. anterior trecută în cont nu este achitată şi nu urmează a fi achitată furnizorului, aceasta va fi exclusă de la decontări cu bugetul. De asemenea, cumpărătorul urmează de a reflecta operaţiunea în cauză în Registrul procurărilor în perioada de raportare cu semnul (-) minus, şi, corespunzător, în boxa 13 a Declaraţiei privind T.V.A…