29
05 2017
1179

1. (28.10.4) Avansul a fost primit pînă la înregistrarea intreprinderii în calitate de plătitor al TVA. Urmează intreprinderea să calculeze TVA pe livrarea ulterioară, dacă la momentul livrării compania era înregistrată în calitate de plătitor al TVA?

Conform art.95 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.
Detalii
08
11 2016
1468

Entitatea „X” furnizor, livrează pietriș entității „Y” cumpărător și transportator de mărfuri

Din motive tehnice datele despre cantitatea de pietriș livrată în fiecare zi nu ajung în aceiași zi în contabilitatea entității „X”.

Poate întreprinderea „X” furnizor de mărfuri, conform art. 1171 alin. (11) din CF, să elibereze o singură factură fiscală la sfârșitul lunii (fără a elibera facturi la data efectuării efective a încărcăturii, care are loc de mai multe ori pe lună)?

Detalii
07
11 2016
1310

Reprezintă activitate de întreprinzător impozabilă cu TVA transmiterea obiectelor de construcție nefinisate la decizia autorității publice de la bilanțul unei întreprinderi municipale la bilanțul altei întreprinderi municipale?

Potrivit art. 95 alin. (1) lit. a) din CF, obiecte impozabile cu TVA constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecții impozabili, reprezentând rezultatul activității lor de întreprinzător în Republica Moldova.
Detalii
22
09 2016
1760

Privind modul de prezentare a documentelor confirmative la solicitarea restituirii TVA de către agentul economic producător al produselor de panificație

Urmează să dispună subiecții impozabili (producătorii de pîine și produse de panificație, precum și întreprinderile ce prelucrează lapte și produc produse lactate) de documentele (facturile fiscale) care atestă livrările în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA?

Mecanismul de determinare a sumelor TVA spre restituire pentru livrările efectuate de către producătorii de pîine și produse de panificație, precum și modul de prezentare a documentelor justificative în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale
Detalii
08
08 2016
2305

Cu privire la prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova în valoare de pînă la 600 000 lei prin intermediul reprezentanțelor permanente, rezidenților Republicii Moldova ce procură aceste servicii

Reprezintă import de servicii cazul în care un nerezident al Republicii Moldova acordă, prin reprezentanța sa permanentă situată pe teritoriul Republicii Moldova, servicii unui rezident al Republicii Moldova, pentru care locul livrării se califică a fi teritoriul republicii? Urmează a fi calificate procurările menționate efectuate de către rezidenții republicii ca import de servicii?

În conformitate cu prevederile art. 94 lit. a) din CF, subiecții impozabili sînt persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător
Detalii
25
07 2016
2642

Despre obligația de înregistrare ca subiect impozabil cu T.V.A. și de eliberare a facturii fiscale

Există oare obligatia de inregistrare ca subiect impozabil cu T.V.A. și de eliberare a facturii fiscale cumparatorului de către nerezidentul care desfășoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova, prin intermediul reprezentanței permanente, la efectuărea livrării impozabile de mărfuri/servicii, conform art. 104 lit. c1) din CF ?

În conformitate cu prevederile art. 94 lit. a)| al CF, subiecții impozabili sînt persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanței permanente, potrivit art. 5 pct.15), care sînt înregistrați sau trebuie să fie înregistrați în calitate de plătitori ai T.V.A…
Detalii
16
02 2016
2781

Poate agentul economic beneficia de dreptul la trecerea în cont a T.V.A. aferente bunurilor materiale, care au fost sustrase sau distruse în urma unui accident rutier (confirmat documentar)?

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din CF, în cazul achitării T.V.A. la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale
Detalii