15
12 2018
93

2. (28.17.29) Are dreptul entitatea la aplicarea cotei reduse a TVA în mărime de 10% pentru livrările efectuate în conformitate cu art.96 lit.b) din Codul fiscal, în cazul în care aceasta obține venituri din încasarea restului lăsat de client în urma achitării consumaţiei în baza bonului fiscal eliberat de restaurant?

Conform art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de:
Detalii
25
08 2018
1486

1. (28.15.58) Care este procedura de corectare a erorilor admise în factura fiscală eliberată cumpărătorului?

Conform art.93 pct.16) din Codul fiscal, factură fiscală reprezintă formular tipizat de document primar cu regim special, pe suport de hîrtie sau în formă electronică, prezentat cumpărătorului (beneficiarului) la livrare de mărfuri, servicii.

Totodată, corectări în documentele primare care justifică operaţiunile de casă, bancare, de livrare şi achiziţie a bunurilor economice şi a serviciilor, conform art. 19 alin.(3) al Legii contabilităţii nr.l 13-XVI din 27.04.2007, nu se admit. Astfel, ținînd cont de faptul că, în baza prevederilor menţionate, în factura fiscală corectări nu se admit.
Detalii
14
06 2018
257

4. (28.7.2) Reprezintă oare obiect al impunerii cu TVA vînzarea cotei părţi din capitalul social al întreprinderii

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea mărfurilor şi serviciilor de către subiecţii impunerii, care reprezintă rezultatul activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.

Conform art. 93 pct. 6) din Codul fiscal, livrarea impozabilăreprezintă livrarea de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.
Detalii
04
06 2018
590

7. (28.5.2) Care document atestă dreptul la deducerea sumei TVA pentru importul de mărfuri/servicii?

Potrivit prevederilor art. 102 alin.(10) lit.b) și lit.c) din Codul fiscal, subiectul impozabil va fi în drept de a deduce TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate, dacă dispune de documentul, eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate, sau de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.

Drept documente servesc declaraţia vamală şi dispoziţia de plată.
04
06 2018
556

5. (28.5.4) Are dreptul plătitorul TVA la deducerea sumei TVA, daca a fost efectuată plata în avans nerezidentului pentru mărfurile ce urmează a fi importate?

Subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, potrivit prevederilor art. 102 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, dacă dispune de documentul, eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate. Așa cum pîna în momentul importului, lipseste documentul eliberat de autoritătile vamale care confirmă achitarea TVA, dreptul la deducerea sumei TVA nu este posibilă.