13
04 2017
1397

Referitor la calcularea și achitarea taxei de 2% din valoarea vamală a mărfurilor importate fără TVA

Agentul economic face import de marfă, în scopul implementării corecte și în vederea calculării și achitării corecte a plăților pentru poluarea mediului. Contribuabilul urmează să calculeze și să achite impozitul ecologic de 2% din valoarea vamală cu TVA sau fără TVA?
Detalii
28
09 2016
1237

Despre obligația de prezentare a facturii fiscale cumpărătorului

În cazul în care cumpărătorul (persoană fizică sau juridică) solicită eliberarea facturii fiscale la mărfurile livrate cu amănuntul în locurile special amenajate, furnizorul subiectul impozabil cu TVA este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală?

Potrivit art. 117 alin. (1) din CF, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză.
Detalii
24
09 2016
953

Privind dreptul la stornare a TVA in cazul serviciilor de import

Are dreptul subiectul impozabil la stornare (și în ce perioadă) a sumei pentru serviciile de import aferent cărora TVA a fost achitată la buget și care ulterior s-au constatat ca nepasibile procurării în urma întreruperii relațiilor contractuale cu nerezidentul?

Conform art. 109 alin. (1) din CF, la serviciile importate, utilizate pentru desfășurarea activității de întreprinzător, termenul obligației fiscale și data achitării TVA se consideră data efectuării plății, inclusiv a plății prealabile pentru serviciul de import.
Detalii
24
09 2016
1415

Privind trecerea in cont a TVA

În ce perioadă fiscală poate să beneficieze cumpărătorul subiect impozabil de dreptul la trecerea în cont a TVA și în ce cuantum, în cazul anulării facturii fiscale emise în perioada fiscală precedentă celei în care a avut loc eliberarea altor facturi fiscale pentru livrarea efectuată? Ce urmează a se întreprinde în cazul în care livrarea scutită de TVA a fost documentată prin factură fiscală și nu factură? În ce perioadă urmează a fi reflectată de către cumpărător factura fiscală primită în schimbul altei facturi fiscale în anexa la Declarația privind TVA? Urmează a fi stornată și calificată ca venituri ale furnizorului suma TVA calculată pe livrările în adresa persoanelor fizice aferentă mărfurilor scutite de TVA?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (2) din CF, suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale
Detalii
24
09 2016
780

Cu privire la eliberarea facturii fiscale pentru documentarea hranei de producție proprie livrate în folosul angajaților

Urmează oare a fi eliberată factura fiscală pentru documentarea livrării hranei de producție proprie (în contul salariilor) în folosul angajaților?

Conform art. 93 pct. 3) din CF, livrare de mărfuri reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială
Detalii