21
05 2021
42

7.1.2. Ce include sistemul resurselor naturale?

  Sistemul taxelor pentru resursele naturale include taxa pentru apă, taxa pentru extragerea mineralelor utile, taxa pentru folosirea subsolului (art.300 alin.(2) din Codul fiscal).


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal prin Legea nr.60 din 23.04.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 108-109 din 25.04.2020, în vigoare din 01.01.2021]

20
11 2019
419

Schimbarea destinației terenurilor pentru exploatarea minereurilor utile va fi simplificată

În cazul schimbării destinației terenurilor agricole și silvice, pentru exploatarea zăcămintelor de substanțe minerale utile, nu va fi necesară schema de amplasare a imobilului și a rețelelor edilitare, deoarece dosarul cadastral conține un șir de acte, care prevăd amplasarea minierului util: proiectul perimetrului minier, actul de confirmare a acestuia, avizul expertizei ecologice de stat, acte ce sunt aprobate prin ordinele autorităților publice centrale din domeniu, se spune în nota informativă la proiectul hotărârii Executivului ,,Pentru modificarea punctului 27 subpunctul 2) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016.
Detalii