17
05 2022
282

GAL pot solicita acordarea subvențiilor în avans

În perioada 23 mai – 30 iunie 2022 va avea loc depunerea cererilor pentru selectarea Grupurilor de Acțiune Locală și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală în vederea acordării subvențiilor în avans din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural în cadrul Apelului I, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
 
Cererile pentru selectarea GAL-urilor și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare sunt recepționate la sediul MAIA (bd. Ștefan cel Mare, 162, etajul 14, bir. 1405), în conformitate cu modelul aprobat prin Ordinul nr. 75 din 11 mai 2022.


Detalii

28
04 2022
238

Subvenții în avans pentru GAL

Guvernul a votat proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER, prin care au fost stabilite condițiile și procedura de verificare, examinare, selectare, aprobare și acordare a subvențiilor, de implementare și monitorizare a măsurii de sprijin financiar pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) și a măsurii de susținere a implementării strategiilor de dezvoltare locală.
 
Conform documentului, strategia de dezvoltare locală va fi evaluată de comisia care va atribui un anumit punctaj, după care va aproba mijloacele financiare pentru fiecare an calendaristic, dar nu mai mult decât a solicitat GAL-ul în conformitate cu planul operațional, care prevede activități
Detalii
27
04 2021
488

Subvențiile în avans pentru proiectele start-up. Modificări în Regulament

În Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) au fost operate modificări. Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 84 din 14 aprilie 2021 cu privire la modificarea Ordinului MADRM nr. 153/2018 cu privire la implementarea HG nr. 507/2018 pentru aprobarea Regulamentului menționat a fost publicat în MO.
 
Astfel, Ordinul 153/2018 va conține și cererea de solicitare a subvenției în avans pentru submăsurile nr.1-5 (stimularea investițiilor pentru producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat; stimularea investițiilor pentru înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale; stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
Detalii
01
02 2021
604

Subvenţii în avans: condițiile și procedura de acordare pentru îmbunătățirea funciară

Alocarea anuală a mijloacelor financiare pentru finanțarea proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare din Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 vor fi realizate în limitele alocațiilor aprobate prin legea bugetară anuală, prevede Hotărârea Guvernului nr. 985 din 22.12.2020 (HG nr.985/2020) prin care a fost aprobat Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare (Regulament) publicată vineri, 29 ianuarie, în „Monitorul oficial”.
 

Detalii
13
01 2021
532

Cererile pentru subvențiile în avans din FNDAMR sunt acceptate până la 27 ianuarie

Anual din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural vor fi subvenționate trei măsuri noi pe segmentul dezvoltării rurale. Cuantumul alocației financiare pentru fiecare măsură din FNDAMR va constitui 5%, ceea ce reprezintă circa 50 mil. lei. Reamintim, dosarele de solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural pot fi depuse până la data de 27 ianuarie 2021, acesta fiind termenul-limită pentru recepționarea cererilor.
 
Potrivit Regulamentului privind acordarea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural , costul total al proiectului eligibil nu trebuie să depăşească suma de 3 mil. lei, perioada de implementare fiind maximum 24 de luni.

Detalii
11
11 2020
574

Subvenționarea în avans pentru sporirea nivelului de trai în mediul rural

În perioada 2 noiembrie 2020 – 27 ianuarie 2021, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), în cadrul celui de al III-lea apel, recepţionează  cererile de solicitare a subvențiilor în avans pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, destinate perfecționării şi dezvoltării infrastructurii publice rurale.
 
După cum anunță AIPA, anual vor fi subvenționate trei măsuri noi pe segmentul dezvoltării rurale din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Fond). Pentru fiecare dintre măsurile menționate alocația financiară anuală din Fond va constitui 5%, ceea ce reprezintă circa 50 mil. lei.

Detalii