24
06 2021
255

30 iunie - termenul limită pentru depunerea cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 30 iunie 2021 expiră termenul pentru depunerea cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă pentru trimestrul I al anului 2021 de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, organizaţiile necomerciale, persoanele care desfăşoară activitate profesională, rezidenţi ai Republicii Moldova. 

Subvenționarea se va efectua în cazul angajării:


Detalii

16
06 2021
120

30 iunie - ultima zi de depunere a Cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă pentru trimestrul I

Serviciul Fiscal de Stat informează că au mai rămas 14 zile pentru depunerea cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă pentru trimestrul I al anului 2021 de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, organizaţiile necomerciale, persoanele care desfăşoară activitate profesională, rezidenţi ai Republicii Moldova. 

Subvenționare se va efectua în cazul angajării:


Detalii

05
05 2021
626

SFS a lansat modulul de căutare aferent verificării beneficiarilor veniturilor salariale

Serviciul Fiscal de Stat a lansat pe pagina-web oficială a instituției motorul de căutare care permite verificarea în regim on-line a persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au fost indicate drept beneficiari ai veniturilor salariale. Noul compartiment a fost instituit ca urmare a aprobării Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2021.

Astfel, SFS asigură accesul subiectului subvenției la informația aferentă categoriei de persoane, care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare, nu au avut venituri salariale.


Detalii

29
04 2021
744

Implementarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă (ce vizează subvenționarea cheltuielilor privind plata salariului)

Criza cauzată de răspândirea pandemiei COVID-19 a avut un impact imens asupra economiei mondiale în anul 2020. Măsurile întreprinse pentru combaterea răspândirii infecției au dus la reducerea semnificativă a activității de producție, comerțului, creșterea șomajului, diminuarea consumului. În condițiile scăderii accentuate a cererii, perturbării lanțurilor valorice globale și gradului înalt de incertitudine, companiile și-au redus activitatea investițională. Ca urmare a efectelor respective a fost afectată piața muncii.


Detalii

16
04 2021
1861

Subvenționarea dobânzilor la creditele contractate până la 31 mai 2021

Potrivit pct. 12 din Dispoziţia nr.2/2021 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova s-a extins perioada de implementare a Programului de subvenţionare a dobânzilor pe perioada ianuarie-mai 2021 inclusiv.

 

Astfel, beneficiari ai Programului de subvenţionare a dobânzilor sunt întreprinderile care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

1. au contractat credite în perioada 1 mai 2020-31 mai 2021 inclusiv;
2. veniturile declarate în dările de seamă fiscale, constatate conform datelor contabilităţii financiare pentru perioada fiscală 2020, sunt mai mici decât cele obţinute şi declarate pentru perioada fiscală 2019.


Detalii

15
04 2021
340

ODIMM: noi condiții de subvenționare a participării la expoziții

Comitetul de coordonare al Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii a aprobat modificări la Regulamentul Programului de promovare a participării agenților economici la târguri și expoziții. Modificările operate reprezintă conformarea la noile realități de activitate a sectorului IMM și restricțiilor impuse de situația pandemică.
 
Astfel, entitățile ce intenționează să participe la târguri și expoziții vor ține cont de următoarele condiții:
 


Detalii

26
02 2021
376

Măsuri de susținere a mediului de afaceri: subvenționarea creării locurilor de muncă

Persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, organizațiile necomerciale – rezidenți ai RM vor primi subvenții din bugetul de stat ca urmare a angajării a persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale, aferent categoriilor codului 101 (persoană angajată pe bază de contract individual de muncă), 105 (persoană angajată prin contract civil), 123 (persoană angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate și a persoanele cu dizabilități.
 
Proiectul Regulamentului privind mecanismul de subvenţionare a locurilor de muncă elaborat de Ministerul Finanțelor a fost inclus pe ordinea de zi
Detalii
11
02 2021
315

Consultarea Regulamentului privind mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul Hotărârii de Guvern ce vizează subvenționarea locurilor de muncă, ce are drept scop implementarea măsurilor de consolidare a pieței muncii prin prisma oferirii unor instrumente de susținere a angajatorilor. 
 
Prin promovarea respectivei hotărâri de Guvern se urmăresc următoarele obiective:
 1) încadrarea la maxim a factorului uman în procesele economice;
 2) susținerea pieței muncii, prin prisma diminuării constrângerilor existente, având ca efect:
Detalii
10
02 2021
244

Suma subvențiilor pentru dobânzile la credite constituie 31,87 mil. lei

La 1 februarie 2021 a expirat termenul de depunere a cererilor de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020. Respectiv, cererile prezentate după data de 1 februarie 2021 nu se examinează şi subvenţionarea în temeiul acestora nu se efectuează, informează Serviciul Fiscal de Stat.
 
Totodată, SFS comunică că în perioada de aplicare a Programului de subvenționare a dobânzilor bancare au fost depuse 1997 de cereri de către 495 de contribuabili privind solicitarea subvențiilor,
Detalii
28
01 2021
368

Încă 5 zile pentru depunerea cererilor de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare/ nebancare

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că peste 5 zile expiră termenul de depunere a Cererii de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020.

 

În context, menționăm că, cererile prezentate după data de 1 februarie 2021 nu se examinează şi subvenţionarea în temeiul acestora nu se efectuează, indiferent de motivul neprezentării Cererii în termenul stabilit.

 


Detalii