24
06 2020
581

Termenul de aplicare a mecanismului de subvenționare a plăților salariale, extins

Termenul de aplicare a mecanismului de subvenționare pentru întreprinderile şi organizațiile necomerciale  se extins până la 31 iulie 2020 inclusiv. Astăzi Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii cu privire la prelungirea termenului de aplicare a mecanismului de subvenționare a întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare conform prevederilor art.80 şi 801 din Codul muncii.

Detalii
19
06 2020
335

6. (40.2.1) Cine poate beneficia de subvenţia pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19) şi care sunt subiecţii subvenţiei?

 Potrivit prevederilor pct. 6.1 al Dispoziției nr. 16 din 10 aprilie 2020, precum şi a art.II alin.(3) din Legea nr.69 din 21.05.2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative, subiecţii subvenţiei sunt întreprinderile şi organizaţiile necomerciale, rezidenţi ai Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare, conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003.

16
06 2020
172

1. (41.10) Poate oare fi realizat dreptul la subvenționarea dobînzilor la creditele bancare în situația în care creditul a fost contractat în perioada de pînă la 1 mai 2020, fiind aprobate condițiile de acordare a acestuia, iar debursarea, acordarea efectivă a acestuia se face ulterior, în baza unor acorduri suplimentare încheiate în baza sau cu referința la contractul de bază?

 Potrivit art.I Capitolul I art.2 din Legea nr.60 din 23.04.2020 „Privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative”, beneficiari ai Programului de subvenționare a dobînzilor sunt întreprinderile ce au contractat/contractează credite în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020. 


Detalii
10
06 2020
311

Programele de subvenționare, revizuite

Beneficiari ai Programului de subvenționare a dobânzilor  vor putea fi întreprinzătorii creditați și de către organizațiile de creditare nebancară.
Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul   de lege pentru modificarea și abrogarea unor acte legislative ce are ca scop asigurarea accesului mai multor agenți economici cu lichidități în condițiile crizei pandemice la soluții optime de suport. În acest sens, se propune completarea art. I din Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător


Detalii
02
06 2020
84

7. (41.3) La ce curs a valutei străine se va aplica la determinarea limitei maximale a subvențiilor pentru împrumuturile în valută străină, dacă dobânda este plătită în valută străină?

În cazul împrumuturilor oferite în valută străină la determinarea valorii maxime a creditului în conformitate cu art.4 alin.(20) din Legea nr.60 din 23.04.2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, mărimea acestuia se va aprecia reieșind din cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data la care a avut loc contractarea creditului.
Detalii
02
06 2020
123

6. (41.4) Care sume ale dobânzilor bancare sunt pasibile subvenționării?

Ordinea de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare este reglementată de art.I, Capitolul 1 din Legea nr.60 din 23.04.2020 „Privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor ace normative” (MO nr.108-109 din 25.04.2020) și Regulamentul privind modul de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, apobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.66 din 20.05.2020 (MO nr.118-123 din 22.05.2020) (în continuare Regulament).
Detalii
02
06 2020
67

2. (41.8) Este oare în drept să solicite acordarea subvenției o organizație obștească/necomercială?

În calitate de subiecți ai subvenționării sunt specificate întreprinderile. În acest sens, potrivit art.3 alin.1 și 2 din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, întreprinderea este o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat, care constituie un agent economic.
Detalii