11
08 2022
465

Modul de contabilizare a subvențiilor primite sub orice formă

Ați beneficiat vreodată de un suport financiar acordat de stat sub formă de SUBVENȚII, în urma cărora au apărut întrebările legate de:
  • Actele normative ce reglementează modul de acordare și contabilizare a subvențiilor;
  • Înregistrarea cheltuielilor suportate aferente mijloacelor fixe procurate/intrate pe seama subvențiilor;
  • Intrarea subvențiilor aferente activelor recunoscute (primite) după transmiterea activelor în exploatare şi suportarea altor costuri de către entitate;

    Detalii
28
12 2021
256

Subvenționarea Programului LEADER și a proiectelor start-up din FNDAMR continuă

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a elaborat două proiecte de hotărâri de Guvern ce vizează acordarea subvențiilor pentru implementarea proiectelor de dezvoltare locală în localitățile rurale.

 

Astfel, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER stabilește condițiile și procedura de verificare, evaluare, selectare, acordare a subvențiilor, implementare și monitorizare a măsurilor de sprijin financiar: Sprijin pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală și Susținerea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală.


Detalii

05
11 2021
342

Statul ar putea acorda subvenții pentru dezvoltarea agriculturii ecologice

Autoritățile au elaborat proiectul  legii privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice, ce instituie norme ce țin de certificarea aferentă și utilizarea indicațiilor referitoare la această producție și de publicitatea ei, precum și norme privind efectuarea controalelor.
 
Proiectul este elaborat la recomandarea experţilor antrenaţi în misiunile TAIEX pentru implementarea programului „Suport Strategic în domeniul agriculturii ecologice din Republica Moldova” și  vine să armonizeze legislația națională cu cea comunitară privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice.


Detalii

01
06 2021
468

Subvenții în avans pentru start-upuri în domeniul agroindustrial: 18 zile pentru depunerea cererilor

Au rămas doar 18 zile pentru depunerea cererilor de solicitare a subvențiilor în avans în cadrul celui de al VII-lea Apel pentru proiecte start-up în domeniul agroindustrial, amintește Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA). Subvențiile în avans vor fi acordate doar în baza proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli, ce vor desfășura pentru prima dată o activitate economică în sectorul agroalimentar.


Detalii

13
04 2021
480

Virtual fairs. Statul subvenționează participarea la expoziție

Participarea întreprinderilor mici și mijlocii la Expoziția Virtuală „SMExpo 2021”, care se va desfășura în perioada 3 iunie - 18 iunie 2021 pe platforma www.virtual-fairs.md, va fi subvenționată de stat prin intermediul “Programului de promovare a participării agenților economici la târguri și expoziții”, gestionat de ODIMM.
 
 Expoziția este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din toate sectoarele economiei Republicii Moldova și are ca scop expunerea produselor și serviciilor acestora către o audiență fără hotare, ceea ce ar duce la facilitarea activității de business, creșterea numărului de contacte și contracte.  Perioada înregistrării expozanților pe platformă este din 9 aprilie până pe 31 mai 2021.
Detalii
10
02 2021
561

Subvenţionarea locurilor de muncă

Cuantumul subvenţiei acordată persoanelor juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, organizațiilor necomerciale – rezidenți ai RM pentru crearea locurilor de muncă poate fi aprobat în funcție de categoria angajatului și va constitui de la 1000 lei per salariat pentru persoanele care, pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare, nu au avut venituri salariale până la 4000 lei per angajat în cazul persoanelor cu dizabilități angajate în cadrul întreprinderilor specializate.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea regulamentului privind mecanismul de subvenţionare a locurilor de muncă.

Detalii
25
01 2021
782

Cererile de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare pot fi depuse până la 1 februarie 2021

La data de 1 februarie 2021 expiră termenul de depunere a Cererii de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020. Data depunerii Cererii se consideră data înregistrării acesteia la Direcţia generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz.


Detalii
30
10 2020
804

(40.2.4) Pentru ce perioadă se acordă subvenţia pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)?

 Subvenția se acordă pentru indemnizațiile/salariile achitate aferente șomajului tehnic şi/sau staționării în perioada stării de urgență de la 17 martie pînă la 15 mai 2020, precum şi în perioada 16 mai - 30 septembrie 2020 inclusiv (pct. 6.1 al Dispoziției nr. 16 din 10 aprilie 2020, Hotărârea Guvernului nr 653 din 26.08.2020, precum şi pct.5 din Regulamentul aprobat prin la Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020)

07
10 2020
523

(40.4.13) Ce documente urmează să prezinte producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale pentru confirmarea subvenţiei?

 Potrivit pct. 15 din Regulamentului privind modul de subvenţionare a dobînzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului Fianțelor nr. 66/2020, pentru confirmarea subvenţiei, se prezintă următoarele documente în copie: 


Detalii