02
06 2020
503

3. (41.7) Care este procedura de solicitare a subvenției?

Subvenția se solicită prin depunerea cererii de acordare a subvenției conform modelului prezentat în anexa nr.1 la Regulament. Cererea se depune la Direcția Generală de Administrare Fiscală conform razei de deservire sau la Direcția Generală Administrarea Contribuabililor Mari, în cazul contribuabililor deserviți în cadrul acesteia. Cererea poate depusă atît pe suport de hîrtie, cît și la adresa de e-mail a subdiviziunii corespunzătoare a SFS cu aplicare semnăturii electronice.
Detalii
12
05 2020
551

13. (40.2.6) Care este termenul de acordare a subvenţiei?

Acordarea subvenţiei se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de 5 zile lucrătoare, începând de la data depunerii cererii, din care:

  • 3 zile – pentru efectuarea controlului tematic şi adoptarea deciziei de acordare a subvenţiei;
  • o zi – pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat;
  • o zi – pentru achitarea subvenţiei.
12
05 2020
642

12. (40.2.7) În care condiţii subiecţii subvenţionării pot beneficia de subvenţie?

Pentru a beneficia de subvenţie, subiecţii subvenţionării urmează:

  1. să depună cererea de acordare a subvenţiei
  2. să dispună de darea de seamă IPC18 pentru luna de gestiune
  3. să achite suma impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi angajat aferent indemnizaţiei/salariului acordat salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic şi/sau staţionare.
12
05 2020
676

11. (40.2.8) Constituie oare suma subvenţiilor primite, sursă de venit impozabilă pentru angajator?

Suma subvenţiilor primite de întreprinderile şi organizaţiile necomerciale, rezidenţi ai Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare, conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii în perioada stării de urgenţă constituie sursă de venit neimpozabilă cu impozitul pe venit în temeiul pct. 6.5 din Dispoziția Comisie Situației Exepționale nr. 16 din 10.04.2020.
12
05 2020
715

9. (40.2.10) Care este termenul în cadrul căreia Serviciul Fiscal de Stat examinează și stabilește emiterea unei Decizie de acordare a subvenției?

Direcția control fiscal post operațional din cadrul Direcției generale de administrare fiscală sau, Direcția generală administrarea contribuabililor mari după caz, în termen de 3 zile lucrătoare efectuează controlul fiscal tematic și adoptă Decizia de acordare a subvenției (în continuare Decizie). Dacă în timpul controlului, se constată abateri ce conduc la imposibilitatea examinării cererii de solicitare a subvenției (nu este depusă Darea de seamă – Forma IPC18 și/sau Darea de seamă conține informații şi date neveridice, nu sunt achitate obligațiile aferente plăților salariale și/sau sunt achitate la conturile necorespunzătoare), persoana responsabilă din cadrul SFS
Detalii
12
05 2020
671

7. (40.2.12) În ce mod se va efectua solicitarea subvenţiei de către subiect?

Solicitarea subvenției se efectuează prin depunerea unei cereri, conform modelului stabilit în anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 29.04.2020 (în continuare Cerere), la Direcția generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz. Cererea se prezintă pe suport hîrtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se transmite la adresa de email cu aplicarea semnăturii electronice, la locul de deservire.
Detalii