26
02 2021
469

Aprobarea Cadastrului funciar

Ca rezultat al modificărilor suprafeţelor terenurilor după categoriile de destinaţie şi de folosinţă, forme de proprietate, deţinători, inclusiv ale autorităților publice locale de nivelul I și II, în perioada 1 ianuarie 2020-1 ianuarie 2021  au fost luate la evidenţă terenurile noi valorificate, cu includerea lor în circuitul agricol, plantarea şi defrişarea plantaţiilor perene, perdelelor forestiere de protecţie, edificarea/ casarea sistemelor de irigare şi desecare. Astfel, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru propune aprobarea Cadastrului funciar la situația din 1 ianuarie curent cu suprafaţa totală de 3384,7 mii ha, inclusiv terenuri irigate – 217,94 mii ha, terenuri desecate – 58,20 mii ha.

Detalii
30
07 2018
1115

Baza impozabilă cu taxa pentru dispozitivele publicitare

Constituie obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare în cazul dispunerii de către întreprinderi a autorizației de construire și amplasare a emblemei firmei (inscripții și imagini exterioare), care conține:
— brandul companiei
— denumirea completă şi tipul unităţii comercială, apartenenţa (agentul economic), adresa unităţii?

Detalii
10
04 2017
1664

Producția industrială a mărfurilor are o nouă definiție

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 109-118 din 8 aprilie curent, a fost publicată Legea ce prevede modificări la Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere. Astfel, se introduce noţiunea producție industrială a mărfurilor, care se defineşte drept producție în al cărei proces materia primă și semifabricatele sînt transformate în produs finit cu utilizarea echipamentelor industriale.
Detalii