09
12 2020
267

Peste 44 mil. lei au fost restituite persoanelor fizice

Suma supraplății impozitului pe venit acceptată spre restituire persoanelor fizice (cetățeni) pentru trimestrul III al anului curent constituie 44,1 mil. lei, comunică   Serviciul Fiscal de Stat.
 
Indicatorul este în creștere comparativ cu suma acceptată spre restituire în trimestrul II al anului 2020, când a fost restituită suma de 6,4 mil. lei.
 
Totodată, în trimestrul III al anului precedent spre restuire persoanelor fizice au fost acceptate 42,6 mil. lei, iar în aceiași perioadă din 2018 – 42,41 mil. lei.

Detalii
29
07 2020
550

29.1.3.1.37. Se permite oare la deduceri în scopuri fiscale suma impozitului pe venit achitat în plus și anulată în modul stabilit de Guvern din motivul expirării termenului de prescripție pentru restituirea acestuia (6 ani de la data efectuării/sau apariției acestei supraplăți)?

În conformitate cu prevederile art.266 alin.(1) și alin.(3) din Codul fiscal, cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislației fiscale, urmează a fi restituite poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării şi/sau apariției lor. Cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani este nevalabilă. În acest caz, nu se va efectua nici o compensare ori restituire, cu excepția cazurilor prevăzute la alin.(2). Depunerea cererii suspendă curgerea termenului indicat.


Detalii
07
07 2020
1812

Despre restituirea supraplății impozitului pe venit

Serviciul Fiscal de Stat asigură restituirea sumei achitate în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită la depunerea cererii de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător. Formularul cererii  poate fi găsit aici
 
De restituire pot beneficia persoanele fizice-cetățeni rezidenți ai RM care au supraplată la impozitul pe venit și au prezentat Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

Detalii
05
03 2020
617

Restituirea impozitul pe venit achitat/reținut în plus persoanelor fizice - cetățeni

Restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător se efectuează în corespundere cu prevederile Titlului II al Codului fiscal, art.175 și art.176, Capitolul 5 din Codului fiscal.

În scopul executării restituirii supraplății impozitului pe venit, persoana fizică în primul rând urmează să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. În cazul solicitării restituirii, restituirea se va efectua numai dacă contribuabilul nu are restanțe.
Persoana fizică poate solicita restituirea în cazurile
:
Detalii
14
11 2019
2401

Corectarea IPC18 în cazul supraplății primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală

În luna aprilie 2019, entitatea a angajat o persoană fizică din salariul căreia, în perioada aprilie –octombrie curent, a calculat și reținut prima de asigurare obligatorie de asistență medicală. În luna octombrie curent angajatul în cauză a prezentat un certificat care confirmă achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală stabilită în sumă fixă pentru anul 2019. Ce trebuie să întreprindem în situația descrisă, deoarece angajatul solicită restituirea primei reținute în plus?
Detalii
23
10 2019
688

Stingerea amenzilor aplicate de autoritățile publice din contul supraplății impozitelor

Este în drept organul fiscal să rețină din suma impozitului achitat în plus constatat spre restituire amenzile aplicate de alte autorități publice?

Conform art. 176 din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor în care legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului, este efectuată în modul şi în termenele stabilite la art.175 și doar dacă acesta nu are restanţe.
Detalii
24
05 2019
1385

Restituirea impozitului pe venit persoanelor fizice în trimestrul I

În primele trei luni ale anului curent, suma impozitului pe venit restituită persoanelor fizice a constituit 2,7 mil. lei, potrivit datelor statistice privind sumele acceptate spre restituire a impozitului pe venit persoanelor fizice (cetățeni) pentru trimestrul I al anului 2019.

Comparativ cu aceeași perioadă din anul 2018, suma s-a majorat cu 0,07 mil. lei (2,63 mil. lei). În același timp, suma restituită în primul trimestru din anul curent este mai mică de circa 2 ori față de cea restituită în trimestrul I din 2017 (4,08 mil. lei).
Detalii
09
04 2019
2467

Restituirea impozitului pe venit achitat în plus

Persoana fizica X solicită restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus pentru perioada anului 2017, cu anexarea cererii privind acordarea scutirii de către soție, iar suma spre restituire s-a format în urma utilizării scutirii pentru aceasta. Totodată, plătitorul de venituri a acordat soției scutirea personală. Poate beneficia de restituire persoana X în cazul în care soția nu a depus declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada anului 2017?
 
În conformitate cu prevederile art.34 alin.(1) din Codul fiscal (CF), persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, aflată în relații de căsătorie, are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 11 280 lei anual, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.
Detalii
25
04 2018
1143

Impozitul pe venitul persoanelor fizice: întrebări şi răspunsuri

Atenţionăm persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător că până la expirarea termenului limită de prezentare a Declarației privind impozitul pe venit pentru persoanele fizice (formularul CET15) au mai rămas 8 zile.

Care sunt documentele necesare de a fi prezentate de către persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova în cazul solicitării restituirii impozitului pe venit în cazul în care aceasta a utilizat scutirea soției (soțului)?
Detalii