06
06 2016
1542

Despre creșterea de capital

Ce obligații fiscale apar la persoanele fizice în rezultatul înstrăinării unui teren, ținând cont de faptul că sunt doi deținători a proprietății?

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) lit. d) din CF, terenurile se consideră activ de capital.
Detalii
25
03 2016
1411

Privind sancționarea în cazul nereținerii impozitului pe venit la sursă

În luna curentă întreprinderea „X” SRL a fost supusă controlului fiscal prin metoda verificării tematice pentru perioadele 2014 – 2016, în rezultatul căruia s-a constatat că întreprinderea în luna octombrie 2014 a procurat de la o persoană fizică o construcție fără a reţine impozit pe venit la sursă din mijloacele băneşti achitate persoanei fizice în aceeaşi lună. Care vor fi sancțiunile aplicate de organul fiscal şi pentru ce perioadă urmează să-i fie aplicată majorare de întîrziere contribuabilului „X” SRL în situaţia respectivă?
Detalii
23
06 2015
1260

2. (29.1.6.28) Se consideră oare ca surse de venit impozabile, mijloacele financiare primite de către agricultori din fondurile speciale și cum urmează de a fi reflectate acestea în Declarația cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 12) și în Dare de seamă fiscală unificată (Declarația) pentru perioada fiscală (Forma UNIF14)?

În conformitate cu prevederile art.20 lit. z2) al Codului fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora, sunt surse de venit neimpozabile.
Detalii
03
06 2015
974

Veniturile chișinăuienilor sunt în creștere, însă nu întrec cheltuielile

Venituril chișinăuienilor sunt în creștere, însă nu întrec cheltuielile. În ultimul trimestru al anului 2014, un locuitor al capitalei primea în mediu lunar un venit de 2 505 lei. Cifra este în creştere cu 2,8% faţă de acelaşi trimestru al anului precedent, arată datele Biroului Național de Statistică, incluse în publicația trimestrială „Situația social-economică a municipiului Chișinău”.
Detalii
11
03 2015
1240

5. (29.1.6.7) Cum urmează de a fi completată col.2 "codul fiscal al beneficiarul plății" din Nota de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14), în condițiile în care nerezidentul nu dispune de cod fiscal?

În temeiul art. 163 din Codul fiscal, în cazul, persoanelor juridice și fizice nerezidente, în col.2 «Codul fiscal al beneficiarul plății» din Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14) se va indica numărul actului de identitate a cetățeanului străin, similar codului fiscal în Republica Moldova.
Detalii