16
02 2015
1291

2. (29.1.7.15) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe de către organizațiile filantropice, care nu sunt angajați ai întreprinderii?

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizații filantropice – fundații și asociații obștești – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizații și ale legislației reprezintă surse de venit neimpozabile.

Respectiv, în situatia în care, acordarea ajutoarelor de către organizația necomercială se efectuează în conformitate cu prevederile statutului și legislației în vigoare, acestea reprezintă surse de venit neimpozabile pentru beneficiari, iar asociația nu are obligația de a prezenta informația către Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
06
11 2014
2271

În anul 2014 expiră termenul de prescripție a datoriei privind importul serviciilor de locațiune a imobilului amplasat în Republica Moldova, conform contractului încheiat în luna octombrie 2011 cu un agent economic nerezident, care a fost reziliat în luna decembrie 2013. Din decembrie 2013 și pînă în prezent nu au avut loc careva tranzacții cu agentul economic respectiv. În care perioadă fiscală apare obligația de casare a datoriei cu termen expirat și în ce valoare?

În cazul casării datoriei cu termenul de prescripție expirat, privind importul serviciilor de locațiune a imobilului, apare necesitatea de reținere a impozitului pe venit aferent venitului nerezidentului la sursa de plată?
Detalii
10
09 2013
2300

Constituie oare sursă de venit impozabil suma adaosului în mărime de 9% de la suma contractuală, care a fost obținută de entitate de la o societate cu răspundere limitată, ca urmare a neexecutării condițiilor contractuale?

În conformitate cu art. 624 din Codul civil, clauza penală (penalitate) reprezintă o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudicial, stipulînd că debitorul, în cazul neexcecutării obligaţiei, urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun. De asemenea, este necesar de a menţiona că sursele de venit impozabile sunt specificate de art. 18 din Codul fiscal. Potrivit lit. n) din articolul menţionat, veniturile obţinute ca urmare a aplicării clauzei penale, în formă de despăgubire pentru venitul ratat, reprezintă sursă de venit impozabilă.
Detalii