15
06 2021
2270

Recalcularea obligațiilor determinate prin metode și surse indirecte. Aplicarea sancțiunilor în rezultatul controlului fiscal

Codul fiscal prevede obligația contribuabilului de a ţine contabilitatea conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, de întocmire şi prezentare Serviciului Fiscal de Stat dările de seamă fiscale, asigurarea integrității documentelor de evidenţă, precum și, în caz de control al respectării legislaţiei fiscale, prezentarea, la prima cerere a persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală, a documentelor de evidenţă, dărilor de seamă fiscale şi altor documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător, de calculare şi achitare la buget a impozitelor şi taxelor şi acordare a facilităţilor, să permită accesul, în cazul ţinerii evidenţei computerizate, la sistemul electronic de contabilitate.
 


Detalii

18
03 2021
911

CET18: cum evităm „întrebările incomode”

Pe parcursul lunilor martie-aprilie ale fiecărui an este în plină desfășurare procesul de recepționare a Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit (în continuare – CET18). Ținând cont de faptul că, în anul 2020, până la data limită de prezentare benevolă a CET18, de către Serviciul fiscal de Stat au fost recepționate 101587 declarații, se anticipează că și în anul curent numărul de servicii prestate contribuabililor persoane fizice va fi unul semnificativ.

 

În acest context, reiterăm că una dintre funcțiile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat este cea de acordare a serviciilor pentru contribuabili (prevăzute la art. 1324 pct. 3) din Codul fiscal), urmând în același timp și moto-ul autorității fiscale: „În serviciul contribuabilului”.


Detalii

23
02 2021
822

Entitățile vor declara procurarea mijloacelor de transport de către persoanele fizice

Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare proiectul de modificare a prevederilor Ordinului nr. 427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art.22611 din Codul fiscal. Amintim că acesta stabilește obligativitatea prezentării în adresa autorității fiscale a informațiilor și notelor informative de către 14 subiecți ai declarării (instituțiile financiare, companiile turistice, companiile de asigurare, BNM, birourile istoriilor de credit, executorii judecătorești, agenți economici etc.).
 

Detalii
16
02 2021
644

Informația despre împrumuturile primite/rambursate de la persoanele fizice cu dublă cetățenie

Până la expirarea termenului limită de prezentare a Informaţiei privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate  au mai rămas câteva zile, pentru acest raport fiind stabilită data de 25 februarie. Deși aceste date sunt prezentate deja al treilea an, încă mai apar subtilități care urmează a fi luate în calcul la perfectarea formularului respectiv.
 
Astfel, conform art. 22611 alin. (2) pct. 12) din Codul Fiscal, începând cu 1 ianuarie 2018, persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător1 cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor fizice care practică activitate independentă (în continuare – întreprinzători) sunt obligate să prezinte Serviciului Fiscal de Stat,
Detalii
10
02 2021
748

Expiră termenul limită de prezentare a informațiilor din surse indirecte

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 25 februarie 2021 expiră termenul de prezentare a informațiilor din surse indirecte.
 
Potrivit art. 22611 din Codul fiscal, subiecții obligați să prezinte aceste informații sunt:
  • instituțiile financiare – informația privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mișcările) pe aceste conturi;
  • companiile turistice – informația privind serviciile turistice prestate;
  • companiile de asigurare – informația privind contractele de asigurare;
  • deținătorii de registre ale deținătorilor de valori mobiliare – informația privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal;

  • Detalii
22
01 2021
388

Sesiuni de instruire privind modul de utilizare al SIA „Colectarea informațiilor din surse indirecte”

Serviciul Fiscal de Stat în colaborare cu Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” va organiza mai multe sesiuni de instruire privind modul de utilizare al Sistemului Informațional Automatizat „Colectarea informațiilor din surse indirecte”.

Scopul instruirilor este perfecționarea cunoștințelor contribuabililor privind respectarea procesului de lucru în sistemul informațional sus-menționat.


Detalii
25
02 2020
1237

Particularitățile de raportare a informațiilor din surse indirecte

Data de 25 februarie este termenul limită de prezentare a Informațiilor din surse indirecte. Modul, structura și termenele de prezentare a informației este stabilit prin Ordinul SFS nr.427 din 21 august 2018 „Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 și 22611 din Codul fiscal” cu modificările și completările ulterioare.

Informația urmează a fi prezentată exclusiv prin metodă on-line de raportare, accesând serviciul dedicat SIA „Colectarea informației din sursele indirecte” (în continuare – SIA CISI).
Detalii
24
02 2020
1850

Despre Informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice

Data de 25 februarie este termenul limită de prezentare a Informației privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal și cele rambursate persoanelor fizice. Conform completărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, începând cu 1 ianuarie 2018, persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă, sunt obligate să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informația respectivă.
Detalii
04
02 2020
3052

Termenul limită de raportare a informațiilor din surse indirecte este 25 februarie

Serviciul Fiscal de Stat anunță că, la data de 25 februarie 2020, expiră termenul de prezentare a informației de către următorii subiecți:

instituțiile financiare – informația privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mișcările) pe aceste conturi;
companiile turistice – informația privind serviciile turistice prestate;
companiile de asigurare – informația privind contractele de asigurare;
deținătorii de registre ale deținătorilor de valori mobiliare – informația privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal;
Detalii
27
01 2020
2117

Despre declararea împrumutului ce depășește 200 mii lei între persoanele juridice

Metoda indirectă de estimare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice cetăţeni este metodă de determinare a venitului estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice, utilizând informaţii şi din alte surse decât dările de seamă fiscale ale persoanei respective. Pentru colectarea informaţiei despre persoanele fizice pentru aplicarea metodei indirecte de estimare, legiuitorul a stabilit, în art. 22611 din Codul fiscal1, sursele de informare. Urmează sau nu să înregistreze la SFS împrumuturile acordate de o persoană juridică altei persoane juridice în cazul în care suma acestora depășește 200 mii lei?
Detalii