20
06 2019
509

Suspendarea unor servicii electronice în cadrul instituirii postului fiscal

Conform prevederilor art.146 din Codul fiscal (CF), postul fiscal se creează de Serviciul Fiscal de Stat în scopul prevenirii şi depistării cazurilor de încălcare a legislației, inclusiv a cazurilor de eschivare de la stingerea obligațiilor fiscale, precum şi în scopul exercitării altor atribuții de administrare fiscală.

Regulamentul cu privire la Sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor/facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 4 aprilie 2014 (în continuare – SIA ,,e-Factura”) stabilește modul de creare, expediere și recepționare a facturilor fiscale generate în sistem între participanți la operațiunile economice documentate prin acestea.
Detalii
15
10 2018
232

6. (28.2.10) La ce dată, subiectului impozabil, care a suspendat activitatea, se restabilesc drepturile și obligațiile contribuabilului al TVA ?

În conformitate cu art.113 alin.(5) din Codul fiscal, în cazul efectuării livrărilor în perioada de suspendare a activității, obligațiile și drepturile contribuabilului TVA se restabilesc din prima zi a lunii în care au fost efectuate aceste livrări.
01
10 2018
5699

Aspecte ale Legii nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală

Prin Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală (în continuare Lege), Parlamentul a aprobat procedura de stimulare fiscală care constă în anularea sumelor amenzilor și majorărilor de întârziere (penalităților) la plățile administrate de Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, potrivit art.2 lit.a) din Lege, stimularea fiscală la plățile administrate de Serviciul Fiscal de Stat reprezintă, anularea sumelor amenzilor aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și majorărilor de întârziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii
Detalii
10
08 2018
1426

Suspendarea licenței gestionarului bpay.md

Licența companiei Artosis, care gestionează sistemul de plată bpay.md, este suspendată pe un termen de șase luni. Decizia a fost luată de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

BNM comunică că decizia vine ca rezultat al unui control tematic efectuat de regulator pe teren asupra activității emitentului de monedă electronică și constatării încălcărilor de către prestator a prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, dar și a prescripțiilor dispuse anterior de BNM.
Detalii
31
03 2018
697

Cu referire la suspendarea activității unei entităţi

Un cetăţean, conducător şi unic fondator al entităţii „X” SRL, intenţionează să plece peste hotare pe o perioadă de cel puţin 1 an şi să suspende activitatea entităţii. Ce paşi urmează să întreprindă în acest sens?

Prevederile aferente suspendării temporare a activităţii entităţii sunt stabilite la art. 30 din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
Detalii
14
11 2017
2172

Suspendarea contractului individual de muncă poate dura doi ani

Perioada de suspendare a contractului individual de muncă din inițiativa salariatului, în cazul îngrijirii unui copil bolnav sau cu dizabilități, se majorează de la un an la doi ani. Parlamentul a votat în lectură finală proiectul ce prevede modificarea și completarea Codului Muncii.
Detalii
08
07 2016
706

CNPF instituie administrarea speciala la ASITO

Autoritatea de supraveghere de la Chisinău (CNPF) a decis instituirea administrării speciale la compania de asigurări ASITO. Hotărîrea a fost luatăa cu puțin timp in urma în cadrul ședinței Consiliului de Administratie CNPF.
Detalii
12
05 2016
809

Despre unele aspecte aferente aplicării măsurii de executare silită, urmărirea datoriei debitoare, în partea ce ţine de suspendarea operaţiunilor la conturile bancare

Întru asigurarea unei bune administrări fiscale, excluderea tratării ambigue şi aplicării neuniforme a cadrului de reglementare aferent urmăririi datoriei debitoare ca modalitate de executare silită a obligaţiei fiscale, în partea ce ţine de suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, drept măsură de asigurare şi emiterea ordinelor incaso pentru perceperea incontestabilă a mijloacelor băneşti din conturile bancare, drept măsură de executare silită, este de menţionat următoarele.
Detalii