23
07 2021
312

TVA12 în cazul suspendării activității

Este obligat agentul economic pe perioada suspendării activității de întreprinzător să prezinte declarația privind TVA?
 
În conformitate cu art.30 alin.(3) din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, suspendarea/reluarea activităţii întreprinderii urmează a fi înregistrată, în baza cererii fondatorului/adunării generale, la structura teritorială a Agenţiei Servicii Publice, cu înscrierea menţiunii respective în Registrul de stat al întreprinderilor şi cu înştiinţarea despre aceasta a Serviciului Fiscal de Stat de către structura teritorială a ASP.


Detalii

23
06 2018
1280

Suspendarea activităţii plătitorului de TVA

Întreprinderea este înregistrată în calitate de plătitor al TVA. La moment firma nu activează, deoarece activitatea agentului economic este sistată. Dacă reluăm activitatea, vom putea efectua livrări cu TVA sau va fi necesar din nou să atingem plafonul de realizare stabilit şi să ne înregistrăm în calitate de plătitori ai TVA?
Detalii
17
07 2017
960

Cu privire la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente perioadei de suspendare a activității

Activitatea profesională în sectorul justiției, conform art. 5 pct. 362) din CF, este activitatea permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activității prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară, traducător/interpret autorizat.

Activitatea executorului judecătoresc, conform art. 18 din Legea privind executorii judecătoreşti nr. 113 din 17 iunie 2010 (în continuare Lege), se suspendă în temeiul ordinului ministrului justiției sau al deciziei Colegiului disciplinar.
Detalii
11
07 2017
868

Mizele vor fi primite doar cu aplicarea MCC cu memorie fiscală

În cazul majorării numărului de mese de joc sau a unităților de exploatare a meselor de ruletă existente la momentul eliberării licenței, taxa pentru licență se va stabili în funcție de numărul de zile calendaristice rămase până la expirarea termenului de valabilitate al licenței.

În același timp, în cazulmișcorării numărului de mese de joc sau al unităților de exploatare a meselor de ruletă la momentul reperfectării licenței, taxa pentru licență se va recalcula în funcție de numărul de zile rămase până la expirarea termenului de valabilitate al licenței.
Detalii
07
06 2017
771

Unităţi de schimb valutar, sancţionate de BNM

În primele cinci luni ale anului curent Banca Națională a Moldovei a sancționat 11 unități de schimb valutar pentru abaterile depistate ca urmare a controalelor efectuate.

Pe parcursul anului curent Banca Națională a sancționat 11 unități de schimb valutar, urmare controalelor efectuate. Toate unitățile de schimb valutar au primit un termen de suspendare a activității de la 15 până la 180 de zile.
Detalii