03
11 2020
433

Mecanismul de subvenționare pentru sectoarele afectate va fi menținut

Premierul Ion Chicu a avut o ședință de lucru cu grupul de experți ai Consiliului Economic, în cadrul căreia au fost prezentate  rezultatele Studiului de impact al pandemiei COVID 19 asupra sectoarelor economice.

 
Documentul a fost elaborat în baza consultărilor cu reprezentanții a peste 20 de sectoare economice în baza informației sistematizate de la Biroul Național de Statistică și alte instituții de stat. Matricea COVID-19 a scos în relief probleme specifice sectoarelor economiei naționale, dar vine și cu măsuri concrete de depășire a crizei.


Detalii
15
10 2020
317

Un nou apel în cadrul Programului „Start pentru TINERI”

Tinerii din Republica Moldova care au absolvit  Etapa a II-a a Programului  „Start pentru TINERI”, au posibilitatea să aplice și la componenta de finanțare. Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) a lansat, începând cu 13 octombrie curent, un nou apel de granturi în cadrul acestui proiect.
 
Astfel, concursul se desfășoară în perioada 13 octombrie – 9 noiembrie 2020, depunerea proiectelor investiționale fiind efectuată în regim online

Detalii
11
09 2020
655

Producătorii agricoli care au suportat pierderi de peste 50% vor fi susținuți

Producători agricoli afectați de calamitățile naturale vor fi recunoscuți agenții economici care au suportat pierderi ale producției agricole urmare a calamităților naturale produse în anul 2020 de peste 50%, determinate conform actelor de constatare aprobate de Comisiile pentru Situații Excepționale, pe o suprafață de minimum 30% din totalul terenurilor deținute în folosință și/sau posesie.
 
Cabinetul de miniștri a susținut în cadrul ședinței din 10 septembrie amendamentul respectiv la proiectul de lege nr. 375 din 4 septembrie 2020 privind modificarea unor acte normative.

Detalii
23
07 2020
581

Noi oportunități pentru ÎMM

Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de noi programe de dezvoltare. Un memorandum de cooperare a fost semnat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE).
 
Instituțiile și-au propus inițierea unor proiecte comune de dezvoltare a ÎMM, susținerea antreprenoriatului local și instituționalizarea educației financiare și a serviciilor conexe în cadrul ODIMM prin activități de consultanță și de consolidare a capacității întreprinderilor.

Detalii
20
07 2020
486

Întreprinderea Individuală: susținerea acordată de stat pentru atenuarea efectelor pandemiei

În vederea susținerii activității de întreprinzător, prin actele normative au fost instituite mai multe mecanisme de susținere a mediului de afaceri pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică asupra economiei. În continuare vom menționa mecanismele de susținere destinate și aplicate inclusiv întreprinderilor individuale (întreprinzătorilor individuali) (în continuare – ÎI).
Situația I. ÎI nu a avut salariați în perioada septembrie 2019- februarie 2020
 

Detalii
23
06 2020
693

Susținerea sectorului zootehnic: plăți directe per cap de animal

Diminuarea continuă a efectivelor de animale și a productivității acestora, precum și creșterea riscului de asigurare a securității alimentare a țării a impus necesitatea elaborării unui mecanism de susținere a sectorului zootehnic prin acordarea subvențiilor. În acest context, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat proiectul Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal (Regulament) care urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern.
 
Prin intervenția propusă este preconizată asigurarea:
  • creșterii numărului de exploatații zootehnice autorizate ca urmare a înregistrării fermelor din rândurile deținătorilor casnici;

  • Detalii
19
06 2020
419

Guvernul va înainta măsuri de susținere în limita spațiului fiscal disponibil

Intervenţia de urgenţă cu măsuri anticriză concrete pentru persoane fizice şi juridice reprezintă o prioritate de bază pentru Guvern în perioada pandemiei de COVID-19. Totodată, Guvernul, ținând cont de măsurile pentru micșorarea impactului generat de pandemia de COVID19 deja aprobate prin Legea nr. 60 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, dar și prin alte acte, consideră că unele inițiative prin care se propun măsuri de susținere dublează prevederile existente.
 
Executivul a examinat inițiativa legislativă prin care se propune o serie de instrumente anticriză destinate persoanelor fizice şi juridice.

Detalii
11
06 2020
530

Reiterarea măsurilor de susținere pentru titularii de patentă

Proiectul  de lege prin care se propune susținerea deținătorilor de patentă, a căror activitate a fost sistată pe perioada stării de urgență, prin acordarea ajutorului de șomaj pe toată perioada în care aceștia nu își pot exercita activitatea a fost examinat în cadrul ședinței Executivului din 10 iunie 2020.Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Veronica Dumbrăveanu, a reiterat că, prin Dispoziția nr. 25 din 5 mai 2020  a Comisiei pentru Situații Excepționale, s-a decis acordarea în perioada stării de urgență a ajutorului de șomaj unic în cuantum de 2775 lei titularilor patentei de întreprinzător și persoanelor fizice care desfășoară activități conform capitolelor 102 și 103 din Titlul II al Codul fiscal, cu condiția că în luna respective aceștia nu au realizat venit asigurat.  Detalii
01
04 2020
1748

Măsuri suplimentare de susținere a cetățenilor și mediului de afaceri în perioada stării de urgență

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de lege privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte legislative.

Proiectul prevede instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător, a cetățenilor în perioada stării de urgență, precum și modificarea unor acte legislative. Pentru implementarea respectivelor măsuri va fi necesar alocarea suplimentară a 816 mil.lei, fapt ce urmează a fi prevăzut în cadrul exercițiului de rectificare bugetară, ce va fi realizat în termeni proximi.
Detalii