15
06 2016
1826

Despre aplicarea cotei „0” la T.V.A. în baza prevederilor art. 104 din CF

Reprezentanța Băncii Mondiale (Beneficiarul) intenționează să procure serviciile de organizare a Evenimentului „X” de la un rezident al Republicii Moldova. Beneficiarul solicită acordarea serviciilor respective cu aplicarea cotei „0” la T.V.A., bazîndu-se pe prevederile art. 104 din CF.
Astfel, care cotă a T.V.A. trebuie să fie aplicată de agentul economic în situația expusă?


În conformitate cu prevederile art. III secțiunea 10 din Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la privilegiile și imunitățile agențiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la New York la 21 noiembrie 1947
Detalii