22
10 2018
481

2. (8.2.7.10) În baza cărui formular, declară obligațiile fiscale la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018?

Pentru perioada fiscală aferentă anului 2018
Detalii
31
07 2018
489

Sistemul de taxare în domeniul rutier

Vinieta pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se va achita la intrarea în țară. Parlamentul a votat, în ultima ședință legislativă din această sesiune, un proiect de lege ce se referă la modificarea sistemului actual de taxe pentru folosirea drumurilor.

Proiectul are drept scop concretizarea atribuțiilor de control în domeniul transportului rutier, autorizarea intrării sau părăsirii teritoriului țării, precum și stabilirea taxei sau vinietei pentru folosirea drumurilor în RM de către autovehiculele neînmatriculate în ţară, în funcție de categoria autovehiculului rutier și termenul de ședere.
Detalii
12
06 2018
1001

Autovehiculele hibride ar putea fi scutite de taxa pentru folosirea drumului

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede completarea art. 343 al Codului fiscal care stabileşte înlesnirile în cazul achitării taxei pentru folosirea drumulurilor, cu un alineat nou privind scutirea autovehiculelor de tip hibride de 50% de la această taxă.

La momentul actual, taxa de drum pentru această categorie de vehicule este calculată prin aceeași metodă ca la autovehiculele convenționale cu sistem de propulsie bazat exclusiv pe motorizare cu ardere internă, în funcție de capacitatea motorului cu aprindere.
Detalii
03
02 2018
1092

Taxa pentru folosirea drumurilor

Autocamionul a fost procurat în luna noiembrie 2017 și nu a fost utilizat, deoarece nu permite starea tehnică (nu e nou). Trebuie de inclus camionul în Darea de seamă TFD13 pentru 2017 și trebuie de achitat taxa pentru folosirea drumurilor pentru anul 2017, dacă camionul nu funcţionează?
Detalii
18
07 2017
1015

Modificări în Codul fiscal: Moldova reduce taxa pentru tranzit

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele înmatriculate în străinătate va fi redusă cu 30 la sută, potrivit unui proiect de lege privind modificarea și completarea anexei nr.2 a Titlului IX al Codului fiscal, aprobat în lectură finală de către Parlament.
Detalii
11
07 2016
638

Vinieta a adus la bugetul de stat peste 2,2 milioane lei.

În cadrul activităţilor de control desfăşurate de către angajaţii Serviciului Vamal în zonele de competenţă, în perioada 04 — 10 iulie 2016 au fost înregistrate 90 cazuri contravenţionale și aplicate amenzi în sumă de peste 350 mii lei.
Detalii
27
10 2015
834

9. (8.5.7.1) Cine prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj, se prezintă de către persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru efectuarea
Detalii
27
10 2015
561

8. (8.5.7.3) În baza cărui formular se prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj, se prezintă în baza formularului tipizat “Forma TFZD 15”
Detalii
27
10 2015
548

6. (8.6.7.1) Cine prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare?

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare
Detalii