16
06 2021
143

6.6.5.1 Cum se calculează taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, care corespund activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior, se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, pornind de la cota concretă a taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale pentru fiecare unitate comercială şi/sau de prestări servicii (obiectul impunerii) ( art. 293 alin. (1), lit. e) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


Detalii
16
06 2021
66

6.7.5.1 Cum se calculează taxa de piaţă?

Taxa de piață se calculează în mod individual de către contribuabil pornind de la suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor (fiecare metru pătrat) a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor, situate pe teritoriul pieței, și cota concretă a taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (1), lit. f) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

16
06 2021
128

6.16.4.1 Cine stabilește cota concretă a taxei pentru dispozitivele publicitare?

Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei pentru dispozitivele publicitare se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

16
06 2021
103

6.3.3.1 Care este cota concretă taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul Fiscal, cota concretă a taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

16
06 2021
629

6.2.4.3 Cum se calculează taxa pentru amenajarea teritoriului?

Potrivit art. 293 alin. (1) din Codul Fiscal, calculul taxei pentru amenajarea teritoriului se efectuează de către subiecţii impunerii, trimestrial, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele concrete ale acestora stabilite de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliile locale).


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

16
06 2021
233

6.8.3.1 Care este cota concretă a taxei pentru cazare?

Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei pentru cazare se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

16
06 2021
73

6.3.4.2 Cum se calculează taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se calculează prin înmulțirea venitului din vânzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise, cu excepţia loteriilor organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, cu cota taxei concrete, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale ( art. 293 alin. (1), lit. b) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


Detalii
16
06 2021
113

6.7.4.1 Care este cota concretă a taxei de piaţă?

Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei de piață se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].