07
10 2021
299

Răspunderea pentru eliberarea documentelor de importanță juridică fără perceperea taxei de stat

Ce sancțiuni urmează a fi aplicate organelor împuternicite cu perceperea taxei de stat în situația în care acestea au executat acțiuni sau au eliberat documente de importanță juridică fără perceperea taxei de stat? Se aplică sancțiune în cazul în care a avut loc executarea acţiunilor sau eliberarea documentelor de importanță juridică pentru care taxa de stat a fost percepută, dar a fost transferată cu întârziere la bugetul de stat? Care organ de control aplică sancțiunea prevăzută de legislație în situațiile descrise?
 


Detalii

21
01 2021
592

Cine este scutit de taxa de stat în litigiile de muncă

Conform art. 85 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă, de taxă de stat pentru judecarea cauzelor civile se scutesc reclamanţii în acţiunile de reintegrare în serviciu, de revendicare a sumelor de retribuire a muncii şi în alte revendicări legate de raporturile de muncă.
 
Totodată, conform art. 4 alin. (1) pct. 1 al Legii taxei de stat nr. 1216/1992, sunt scutiţi de plata taxei de stat în instanţele judecătoreşti reclamanţii – persoane fizice – în acţiunile de încasare a sumelor retribuirii muncii şi alte cerinţe legate de activitatea de muncă.

Detalii
13
01 2021
322

Acțiunile legate de încălcarea dreptului la petiționare sunt scutite de plata taxei de stat

Din data de 31 decembrie 2020 de plata taxei de stat în instanţele judecătoreşti sunt scutiți și reclamanții ce vor depune în instanțele de judecată cereri în acțiunile legate de încălcarea dreptului la petiționare. Cu prevederea respectivă a fost completată Legea taxei de stat nr.1216/1992, în MO al RM fiind publicată Legea nr.251 din 16 decembrie 2020.   
 
Amintim că taxa de stat este suma percepută de către organele de stat, împuternicite special pentru acest fapt, de la persoanele fizice şi juridice, în ale căror interese sunt exercitate acţiuni sau eliberate documente de importanţă juridică.

Detalii
14
01 2020
1363

Titlul executoriu: eliberarea, prezentarea, punerea în aplicare

Eliberarea duplicatului unui titlu executoriu pierdut sau deteriorat

Instanţa eliberează duplicatul titlului executoriu în două situaţii:
— în caz de pierdere sau
— în caz de deteriorare a acestuia.

Potrivit art.19 alin.(1) Cod de executare (CE), duplicatul titlului executoriu se eliberează la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc. Cererea privind eliberarea duplicatului titlului executoriu se înaintează la instanţa care a eliberat titlul executoriu iniţial, cu anexarea probelor necesare. Instanţa se pronunţa în privinţa cererii în cel mult 5 zile.
Detalii
05
12 2019
1365

Solicitarea restituirii din buget a taxei de stat achitate

Potrivit Legii nr. 1216/1992, taxa de stat este suma percepută de către organele de stat, împuternicite special pentru acest fapt, de la persoanele fizice şi juridice, în ale căror interese sunt exercitate acțiuni sau eliberate documente de importanță juridică.

Art. 83 din Codul de procedură civilă (CPC) prevede că, taxa de stat reprezintă o sumă care se percepe, în temeiul legii, de către instanța judecătorească în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese se exercită actele procedurale de judecare a cauzei civile sau cărora li se eliberează copii de pe documente din dosar. Cazurile în care taxa de stat plătită se restituie, parţial sau integral, sunt indicate în art. 89 din CPC1 și art.7 din Legea2 nr. 1216/1992.
Detalii
01
10 2019
778

Plafonarea taxei de stat pentru examinarea litigiilor patrimoniale ar putea fi eliminată

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce are drept scop eliminarea plafonării la achitarea taxei de stat pentru cererile de chemare în judecată ce țin de litigiile cu caracter patrimonial, cererile de contestare a unui titlu executoriu sau a unui alt document, prin care încasarea se produce în mod incontestabil.

În momentul de faţă, această taxă constituie 3% din valoarea acțiunii sau din suma încasată, dar nu mai puțin de 150 lei și nu mai mult de 25 mii lei de la persoanele fizice și nu mai puțin de 270 lei și nu mai mult de 50 mii lei de la persoanele juridice.
Detalii
06
02 2019
1169

Taxa de stat la eliberarea actului de succesiune

La eliberarea certificatului de succesiune aferent bunului imobil principal (de exemplu: casa și lotul de pământ), notarul va încasa taxa de stat pentru fiecare bun imobil în parte (cum ar fi acareturile la casă, beciul, clădirile și construcțiile legate solid de pământ aflate pe lot), fiecare având numărul său cadastral?
Detalii