06
02 2019
474

Taxa de stat la eliberarea actului de succesiune

La eliberarea certificatului de succesiune aferent bunului imobil principal (de exemplu: casa și lotul de pământ), notarul va încasa taxa de stat pentru fiecare bun imobil în parte (cum ar fi acareturile la casă, beciul, clădirile și construcțiile legate solid de pământ aflate pe lot), fiecare având numărul său cadastral?
Detalii
08
08 2018
397

Aplicarea TVA asupra taxei de stat pentru servicii de înregistrare a medicamentelor și dispozitivelor medicale

Se aplică sau nu TVA asupra taxei de stat pentru servicii de înregistrare a medicamentelor și dispozitivelor medicale atunci, când nerezidentul ne rambursează prin virament bancar această taxă, achitată de către Firma X către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în interesul nerezidentului?
Detalii
26
09 2017
1626

Privind deducerea în scopuri fiscale a unei sume sub formă de taxă de stat

Pentru a-și recupera datoriile admise față de entitatea sa, precum și în scopul respectării legislației în vigoare vizavi de constatarea sumelor drept datorii compromise, agentul economic a acționat debitorul său în instanța de judecată. La depunerea cererii de înaintare în judecată, agentul economic a achitat taxa de stat. Va avea dreptul agentul economic (creditor) să atribuie la deducere în scopuri fiscale suma taxei de stat, care urmează a fi achitată pentru examinarea cererii de chemare în judecată depusă de către acesta? Care documente vor servi drept temei pentru atribuirea acestei sume la deducere în scopuri fiscale?
Detalii
27
02 2017
662

Organizaţiile străine care implementează în Moldova proiecte de dezvoltare nu vor achita taxa de stat

Organizaţiile şi cetăţenii străini, care implementează proiecte de dezvoltare sau asistenţă tehnică externă în baza unui tratat internaţional, vor fi scutiţi, în condiţiile şi în limitele stabilite de tratatul internaţional, de plata taxei de stat pentru serviciile prestate de autorităţile publice.
Detalii
02
12 2016
708

Condiții mai bune pentru cetățenii străini care activează în Moldova în cadrul proiectelor de dezvoltare

Cetățenii străini care sunt implicați în proiecte de dezvoltare sau de asistență tehnică în baza vreunui tratat internațional, în limitele și condițiile stabilite de tratatul respectiv, vor fi scutiți de plata taxei de stat. Aceasta este o nouă prevedere a Legii taxei de stat, susţinută în cadrul ședinței Guvernului.
Detalii