14
01 2020
174

Titlul executoriu: eliberarea, prezentarea, punerea în aplicare

Eliberarea duplicatului unui titlu executoriu pierdut sau deteriorat

Instanţa eliberează duplicatul titlului executoriu în două situaţii:
— în caz de pierdere sau
— în caz de deteriorare a acestuia.

Potrivit art.19 alin.(1) Cod de executare (CE), duplicatul titlului executoriu se eliberează la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc. Cererea privind eliberarea duplicatului titlului executoriu se înaintează la instanţa care a eliberat titlul executoriu iniţial, cu anexarea probelor necesare. Instanţa se pronunţa în privinţa cererii în cel mult 5 zile.
Detalii
05
12 2019
337

Solicitarea restituirii din buget a taxei de stat achitate

Potrivit Legii nr. 1216/1992, taxa de stat este suma percepută de către organele de stat, împuternicite special pentru acest fapt, de la persoanele fizice şi juridice, în ale căror interese sunt exercitate acțiuni sau eliberate documente de importanță juridică.

Art. 83 din Codul de procedură civilă (CPC) prevede că, taxa de stat reprezintă o sumă care se percepe, în temeiul legii, de către instanța judecătorească în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese se exercită actele procedurale de judecare a cauzei civile sau cărora li se eliberează copii de pe documente din dosar. Cazurile în care taxa de stat plătită se restituie, parţial sau integral, sunt indicate în art. 89 din CPC1 și art.7 din Legea2 nr. 1216/1992.
Detalii
01
10 2019
391

Plafonarea taxei de stat pentru examinarea litigiilor patrimoniale ar putea fi eliminată

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce are drept scop eliminarea plafonării la achitarea taxei de stat pentru cererile de chemare în judecată ce țin de litigiile cu caracter patrimonial, cererile de contestare a unui titlu executoriu sau a unui alt document, prin care încasarea se produce în mod incontestabil.

În momentul de faţă, această taxă constituie 3% din valoarea acțiunii sau din suma încasată, dar nu mai puțin de 150 lei și nu mai mult de 25 mii lei de la persoanele fizice și nu mai puțin de 270 lei și nu mai mult de 50 mii lei de la persoanele juridice.
Detalii
06
02 2019
574

Taxa de stat la eliberarea actului de succesiune

La eliberarea certificatului de succesiune aferent bunului imobil principal (de exemplu: casa și lotul de pământ), notarul va încasa taxa de stat pentru fiecare bun imobil în parte (cum ar fi acareturile la casă, beciul, clădirile și construcțiile legate solid de pământ aflate pe lot), fiecare având numărul său cadastral?
Detalii
08
08 2018
481

Aplicarea TVA asupra taxei de stat pentru servicii de înregistrare a medicamentelor și dispozitivelor medicale

Se aplică sau nu TVA asupra taxei de stat pentru servicii de înregistrare a medicamentelor și dispozitivelor medicale atunci, când nerezidentul ne rambursează prin virament bancar această taxă, achitată de către Firma X către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în interesul nerezidentului?
Detalii
26
09 2017
1833

Privind deducerea în scopuri fiscale a unei sume sub formă de taxă de stat

Pentru a-și recupera datoriile admise față de entitatea sa, precum și în scopul respectării legislației în vigoare vizavi de constatarea sumelor drept datorii compromise, agentul economic a acționat debitorul său în instanța de judecată. La depunerea cererii de înaintare în judecată, agentul economic a achitat taxa de stat. Va avea dreptul agentul economic (creditor) să atribuie la deducere în scopuri fiscale suma taxei de stat, care urmează a fi achitată pentru examinarea cererii de chemare în judecată depusă de către acesta? Care documente vor servi drept temei pentru atribuirea acestei sume la deducere în scopuri fiscale?
Detalii