07
09 2015
2219

Privind aplicarea corectă a taxei pentru dispozitivele publicitare ca urmare a modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015

Pornind de la modificările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 şi Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial, nr. 102-104/170 din 28.04.2015), Ministerul Finanţelor prezintă pentru cunoştinţă şi călăuză în activitatea cotidiană următoarele.
Detalii