06
06 2018
1182

Taxele pentru resursele naturale. Raportarea obligațiilor fiscale (Forma TRN 15)

Principiile privind determinarea obiectului impunerii, modul de calculare şi achitare a taxelor pentru resursele naturale sunt stabilite prin titlul VIII din Codul fiscal.

Din sistemul taxelor pentru resursele naturale reglementate prin acest titlu fac parte:
1. taxa pentru apă;
2. taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice;

Detalii
11
12 2015
759

5. (7.2.5.1) Cine calculează taxa pentru apă?

Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii, pornindu-se de la volumul apei extrase sau de la volumul apei utilizate de hidrocentrale, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare (art. 305 alin (1) al Codului fiscal).
Detalii
11
12 2015
938

2. (7.2.7.1) Cine prezintă darea de seamă privind taxa pentru apă?

Dareа de seamă se prezintă de către subiecții impunerii ai taxei pentru apă pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin (1) al Codului fiscal).
În lipsa obiectului impunerii, stabilit de Titlul VIII al CF, darea de seamă nu se prezintă la organul fiscal teritorial (art. 301 alin (3) al Codului fiscal).
Detalii