20
04 2019
845

Leasingul și taxa pentru folosirea drumurilor

În procesul de desfășurare a activității compania de leasing achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM (atât pentru mijloacele de transport care se transmit ulterior în folosința persoanelor fizice, cât și în folosința persoanelor juridice) în momentul înmatriculării primare a autovehiculelor. Ca rezultat, aceste sume se înscriu în contul curent al contribuabilului (adică al companiei de leasing, la clasificația bugetară 114633 ”Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM”).
Detalii
14
02 2014
1937

Guvernul Republicii Moldova va revizui accizele pentru mașinile de lux

Guvernul Republicii Moldova planifică să introducă săptămîna viitoare modificări în politica bugetar-fiscală pentru anul 2014 și să revizuiască accizele pentru maşinile din clasa Lux, comunică NOI.md.

Despre aceasta a anunțat prim-ministrul Iurie Leancă, menționînd că este vorba de o revizuire a dispozițiilor, pe marginea cărora în Guvern şi în Parlament au apărut nu numai divergenţe, ci şi probleme, citînd ca exemplu problema reducerii accizelor pentru așa-numitele mașini de lux.
Detalii
13
02 2014
2742

ORDIN IFPS nr.126 din 31.01.2014 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

13
02 2014
2605

Despre mecanismul de calculare şi achitare taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM

4. (8.2.5.5) Care este mecanismul de calculare şi achitare taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM, pentru perioada fiscală aferentă anului 2014, în cazul autovehiculelor mixte care, în urma reutilării, sunt în continuare calificate ca microbuze/autobuze? Spre exemplu, autovehiculul mixt (înregistrat în certificatul de înmatriculare ca microbuz) are capacitatea cilindrică a motorului — 1986 cm3, masa totală — 1,9 tone şi 6 locuri pentru pasageri?

Detalii
13
02 2014
2073

3. (8.2.5.6) Conform modificărilor operate în art. 341 alin. (8) al Codului Fiscal, prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, începînd cu 01.01.2014, pentru autovehiculele mixte, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.6

şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.7 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicele tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare. Totodată, redacţia alin. (8 1) al aceluiaşi articol a rămas neschimbată.
Detalii
13
02 2014
1814

2. (8.4.7.3) Reieşind din prevederile art. 352 alin. (11) al Codul fiscal, subiecţii impunerii cu taxa pentru autovehiculele înmatriculate şi neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, rezidenţi ai Republicii Moldova, care desfăşoară activitate de întreprinzător, urmează trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

în care au fost obţinute actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor darea de seamă privind taxa calculată, în forma stabilită de IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) – Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13 ).
Detalii
13
02 2014
1923

1. (8.2.5.7) Cum urmează a fi calculată taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul remorcilor, în condiţiile în care în pct. 3 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal nu este specificată expres baza de calcul – reieşind din masa totală remorcii şi capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare sau reieşind doar din capacitatea de ridicare înscrisă în acest certificat?

Potrivit explicaţiilor Ministerului Finanţelor, în cazul remorcilor, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova urmează a fi calculată şi achitată reieşind din capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare şi cota impunerii în mărime de 180 lei pentru fiecare tonă, stabilită în pct. 3 al Anexei nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal.
Detalii