29
08 2018
4196

Noi prevederi în Codul fiscal. Vinieta

La 24 septembrie 2018 vor intra în vigoare noi prevederi ale Codului fiscal (CF), fiind puse în aplicare prin derogare de la art.7 alin. (11) din CF, care indică că orice modificări sau completări ale acestuia şi ale legilor de punere în aplicare a titlurilor CF intră în vigoare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare sau de completare în MO al RM.
Detalii
20
08 2018
3022

TFD 19 va substitui TFD 13

Darea de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 13) și Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 274 din 07.03.2013, sunt abrogate, fiind substituite de Formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19).
Detalii
08
08 2017
854

Străinii nu vor mai ocoli Moldova. Taxa pentru folosirea drumurilor scade

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neânmatriculate în țara noastră va fi micșorată, la moment aceasta fiind cea mai mare stabilită în regiune.

Legea ce are drept scop stimularea folosirii infrastructurii drumurilor naționale de către autovehiculele străine, dar și promovarea unei corelații între mărimea taxei rutiere achitate de subiecții impunerii și pagubele produse asupra infrastructurii drumurilor țării, a fost publicat în Monitorul Oficial din 4 august 2017.
Detalii