10
11 2021
682

Calcularea și plata taxei pentru unele unități de comerț, care nu se regăsesc în decizia AAPL

Agentul economic X deține Notificare privind inițierea activității de comerț Comerțul cu ridicata a mașinilor agricole, echipamentelor și furniturii în depozit semideschis”, cod CAEM 4661. Totodată, în decizia privind stabilitarea taxelor locale pentru anul 2021, adoptată de către AAPL, categoria de „unități de comerț cu ridicata” nu se regăsește. Având în vedere acest fapt, are obligația agentul economic X de a calcula și achita pentru acest obiect taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii (taxa)?


Detalii

15
11 2016
2144

Cu privire la obligația de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii

Potrivit art. 293 alin. (5) din CF, taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se calculează din ziua indicată de către autoritatea administrației publice locale în autorizațiile (coordonările) corespunzătoare eliberate de către acestea și pînă în ziua în care autorizațiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de către autoritatea administrației publice locale sau pînă în ziua în care a expirat termenul de valabilitatea al acestora.
Detalii
14
11 2016
3676

Despre necesitatea de obținere a autorizației și obligaţia achitării taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

În conformitate cu documentele statutare, genul principal de activitate a întreprinderii constituie activitatea de producție (întreprinderea dispune numai de secţie de producere şi depozit pentru păstrarea mărfii). Urmează de menţionat că întreprinderea nu desfășoară activitate comercială, respectiv nu deţine nici autorizație pentru desfăşurarea activităţii de comerţ.
Detalii
17
02 2016
2767

Întreprinderea noastră produce și comercializează articole din lemn, material plastic, aluminiu și aliaje din aluminiu, fortan, material pentru construcție. Noi nu avem unitate comercială, iar comenzile le recepționăm de la clienți și, ulterior, facem livrarea cu transportul nostru. În cazul întreprinderii noastre, rugăm să ne explicați, dacă apare obligația de a calcula taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Întreprinderea noastră produce și comercializează articole din lemn, material plastic, aluminiu și aliaje din aluminiu, fortan, material pentru construcție. Noi nu avem unitate comercială, iar comenzile le recepționăm de la clienți și, ulterior, facem livrarea cu transportul nostru. De către primărie a fost stabilită taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, pentru unitățile ce fabrică și comercializează articole din lemn, material plastic, aluminiu și aliaje din aluminiu, fortan, material pentru construcție și pentru unitățile de primire a comenzilor pentru fabricarea ușilor și ferestrelor termopan. În cazul întreprinderii noastre, rugăm să ne explicați, dacă apare obligația de a calcula taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu prevederile Titlului VII al Codului fiscal:

  1. subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care dispun de unități comerciale şi/sau de prestări serviciu (art. 290 lit. e) al CF);

Detalii
16
09 2013
2384

Solicităm explicații privind calcularea și achitarea pentru trimestrul II al anului 2013 a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasate în raza municipiului Chișinău.

Chioșc din mun. Chișinău (nu este amplasat pe teritoriul pieței):
  • reieșind din cota taxei stabilite prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/2 din 29 martie 2013;
  • reieșind din cota taxei stabilite prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/3 din 29 martie 2013;

  • se vor aplica ambele taxe, conform Deciziilor nr. 3/2 și Nr. 3/3 din 29 martie 2013?

2. Frigider cu înghețată și apă pe teritoriul municipiului Chișinău (nu este amplasat pe teritoriul pieței):
  • reieșind din cota taxei stabilită în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/2 din 29 martie 2013;
  • reieșind din cota taxei stabilită în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/3 din 29 martie 2013;
  • se vor aplica ambele taxe, conform Deciziilor 3/2 și 3/3 din 29 martie 2013?

Detalii
16
09 2013
2338

Agentul economic „X” deţine un spaţiu utilizat pentru depozitarea mărfurilor din momentul importului şi pînă la vînzarea acestora cumpărătorului. Spaţiul respectiv este utilizat exclusiv pentru depozitarea mărfurilor importate şi, reieşind din acest fapt agentul economic nu dispune de autorizaţia de funcţionare pentru acesta?

Cine are competenţe de a determina dacă obiectele respective se atribuie sau nu la categoria unităţilor de comerţ şi sau de prestare a serviciilor de deservire socială?

Are obligaţia agentul economic de a calcula şi achita taxa pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială pentru acest spaţiu?

Detalii
16
09 2013
2483

Agentul economic „X” deţine o hală care este amplasată pe teritoriul pieţei „Y”, care, de asemenea aparţine acestuia. În cazul pieţei, agentul economic calculează şi achită taxa de piaţă din suprafaţa totală a terenului pieţei şi a imobilelor amplasate pe aceasta (inclusiv pentru hală).

Hala este folosită pentru satisfacerea necesităţilor populaţiei, şi anume – pentru vînzarea produselor agricole (lapte, brînză, ouă, carne, ş. a.), la fel ca şi încăperile, tarabele şi mesele de pe teritoriul pieţei.

Avînd în vedere acest fapt, are obligaţia agentul economic de a achita taxa pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială pentru hală, în condiţiile în care pentru acest obiect (inclusiv pentru terenul de sub acesta) se achită taxa de piaţă?

Detalii
10
06 2013
2160

În localitatea „X” sunt înregistraţi mai mulţi agenţi economici care practică activitate de morărit.

În localitatea „X” sunt înregistraţi mai mulţi agenţi economici care practică activitate de morărit. Această activitate constă în prelucrarea produselor cerealiere (grîu, porumb, etc.) ale persoanelor fizice contra plată, cu eliberarea bonului fiscal. Urmează a fi incluse unităţile prin intermediul cărora se prestează astfel de servicii la categoria unităţilor de comerţ şi, respectiv, există în acest caz obligaţia de achitare de către agenţii economici a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială?

În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) al Codului fiscal, subiecţi ai impunerii cu această taxă apar persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.
Detalii