08
12 2021
750

Întreprinderea practică mai multe genuri de activitate comercială. Cum se va calcula taxa pentru unitățile comerciale?

Conform CAEM activitatea întreprinderii corespunde mai multor genuri de activitate, și anume: 47.19 „Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare”; 47.61 „Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate”; 47.61 „Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate”; 47.65. „Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate” și 47.71„Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate”. În cazul respectiv, cum urmează a fi calculată taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii- pentru un magazin, în care se vând mărfuri pentru copii, haine, jucării, cărți sau pentru fiecare gen de activitateîn parte?


Detalii

18
06 2021
240

6.17.6.2 Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru salubrizare?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:
   a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;
   b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv;
   c) să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

18
06 2021
386

6.17.5.1 Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru salubrizare?

Termenul de achitare a taxei pentru salubrizare este determinat conform condițiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale, potrivit Anexei la Titlul VII Codul fiscal.


     Subiecţii impunerii achită taxa pentru salubrizare la contul trezorerial de venituri al bugetului local, conform art. 294 alin. (1) din Codul fiscal.


     De asemenea, potrivit art. 294 alin. (2) din Codul fiscal, taxa pentru salubrizare poate fi achitată nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.