04
09 2013
792

Transportatorii marfari din RM, scutiți de taxa de tranzit în România

Taxa de o mie de euro, impusă de autorităţile române transportatorilor auto marfari, înmatriculaţi în alte state, nu afectează agenţii economici din Republica Moldova.

Potrivit acordurilor bilaterale semnate cu România, vehiculele cu marfă autohtonă sunt scutite de taxa de autorizaţie pentru tranzitarea României. Noile tarife vizează transportatorii din Ucraina, Belarus, Federaţia Rusă şi alte state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Republicii Moldova.
Detalii
10
06 2013
5095

Art. 290 lit. q) al Codului fiscal prevede că subiecţi ai impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare sunt persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, care sunt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare.

Înţelegem corect, că din 13 ianuarie 2012, obligaţia de achitare a taxei apare şi în cazul persoanelor juridice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător?

Da, din 13 ianuarie 2012 subiecţi ai impunerii cu această taxă apar şi persoanele juridice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzători, proprietari de dispozitive publicitare, indiferent ce categorie de publicitate se amplasează pe aceste dispozitive. Totodată, obligaţia nu va exista dacă proprietarii acestor obiecte – autorităţi publice, instituţii finanţate de la bugetele de toate nivelurile şi organizaţii necomerciale — vor transmite afişele, pancartele, panourile şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii în posesia şi/sau folosinţa unor persoane juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzători. În acest ultim caz, obligaţia de achitare a taxei va apare după posesorii obiectelor respective.
Detalii
26
04 2013
3789

Carta Contribuabilului

Inspectoratul fiscal principal de stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor

CARTA CONTRIBUABILULUI

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Stimate contribuabil!
Conform Constituţiei Republicii Moldova, achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de lege constituie datoria şi obligaţia fiecărui cetăţean.
Nimeni nu poate fi obligat să achite la buget impozite şi alte plăţi obligatorii, care nu sînt prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

Sarcina organelor fiscale constă în asigurarea încasării în volum deplin la bugetul de stat şi bugetele locale a impozitelor şi altor plăţi obligatorii, transferării la timp şi în volum deplin a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, contribuţiilor de asigurări medicale, îndreptate spre dezvoltarea statului şi asigurarea socială a populaţiei.
Detalii