11
06 2016
4654

Particularități ale prezentării dărilor de seamă fiscale corectate

Contribuabilul este obligat, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, să achite la buget, la timp și integral, ținând cont de prevederile art.7 alin.(5), sumele calculate ale impozitelor și taxelor, asigurând exactitatea și veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.
Detalii