07
05 2020
649

Dispoziția nr. 26 a Comisiei pentru Situații Excepționale

Se scutesc de taxele vamale, taxele pentru procedurile vamale şi T.V.A.:
1.1. bunurile oferite cu titlu de donaţie pentru necesităţile instituţiilor
medico-sanitare publice din Republica Moldova (recepţionar Instituţia MedicoSanitară Publică Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”), acordate de
România Republicii Moldova pentru sprijinirea în lupta împotriva epidemiei de
COVID-19, în valoare de 3,5 mii. euro şi care urmează a fi distribuite instituţiilor
medico-sanitare publice, conform Dispoziţiei Ministerului Sănătăţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale;
Detalii
28
04 2020
546

Dispoziția nr. 23 a Comisiei pentru Situații Excepționale

Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat Dispoziția nr. 23 prin care a decis scutirea de taxele vamale, taxele pentru procedurile vamale şi T.V.A. a bunurilor oferite cu titlu de donaţie de către Republica Ungaria (Magyarorszâg) pentru necesităţile instituţiilor medico-sanitare publice din Republica Moldova și a măştilor medicale, oferite cu titlu de donaţie de către Centrul International Nizami Ganjavi din Azerbaidjan.

Dispoziția nr. 23
11
12 2019
1035

Ce proiecte vor beneficia de facilități fiscale

Suport pentru îmbunătățirea sistemului statisticii agricole, Accesul la Justiție în Moldova, Infrastructura digitală pentru antreprenoriat social rural, Suport pentru aplicarea legislației privind deșeurile în Republica Moldova, precum și o serie de alte proiecte de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare vor beneficia de facilități fiscale.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Detalii
15
03 2019
1042

Sumele colectate din drepturile de import-export

În anul 2017, din drepturile de import-export au fost percepute peste 20372 mii lei. Suma este în creștere cu 2896 mii lei față de cea din anul 2016, când au fost colectate 17 476 mii lei și cu 4547 mii mai mult decât a fost acumulate în anul 2015 (15825 mii lei).

Din taxele vamale, în anul 2017 au fost colectate 1 068 mii lei, cu 85 mii lei mai mult comparativ cu anul 2016, când au fost percepute 983 mii lei. În același timp, indicatorul a crescut cu 160 mii față de suma din anul 2015, când s-au perceput circa 908 mii lei.
Detalii
06
11 2018
734

Plasarea în ZEL a mărfurilor neînsoțite de dovada de origine

În Monitorul Oficial din 2 noiembrie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

Acesta prevede completarea anexei indicate, la compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare” în cadrulprocedurii vamale „42”, cu note explicative cu privire la particularităţile de utilizare ale unor coduri ale facilităţilor acordate.
Detalii
08
10 2018
1909

Noi cerinţe la declararea valutei în vamă

Funcționarul vamal va indica date suplimentare în Formularul tipizat TV-28, care se eliberează persoanelor fizice ce trec frontiera vamală şi serveşte pentru legiferarea valutei străine introduse în Republica Moldova (bancnote, monede), a documentelor de plată (cecuri, acreditive), metalelor preţioase (aur, argint, platină, alte metale), pietrelor scumpe (diamante, briliante, rubine, smaralde, safir, perle), a bijuteriei din metale preţioase şi din pietre scumpe, deşeurile acestora, după completarea declaraţiei vamale DV-6.
Detalii
18
07 2018
1345

Noi reguli de introducere a bunurilor de către persoanele fizice

Executivul a aprobat un șir de modificări la Regulamentul cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice. Hotărârea Guvernului nr. 645 din 10 iulie 2018 a fost publicată în MO din 13 iulie curent.

Rectificările susținute de membrii cabinetului de miniștri prevăd că Serviciul Vamal va autoriza introducerea pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) lit. c) din Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice,
Detalii
02
05 2018
956

Războiul taxelor vamale afectează producătorii autohtoni

Introducerea taxelor de protecție americane asupra importurilor de oțel a afectat activitatea Uzinei Metalurgice de la Rîbnița. Declarații în acest sens au fost făcute de către directorul general al întreprinderii, Serghei Kornev, pentru presa transnistreană.

După introducerea acestor taxe, producătorii turci s-au reorientat și trimit o parte din producție pe piețele europene, inclusiv în România, care este unul dintre principalii noștri consumatori. Firește, din cauza creșterii ofertei, prețurile la produsele finite au scăzut, a spus directorul general.
Detalii
26
04 2018
949

Facilități fiscale pentru finisarea lucrărilor de reparație a clădirii Parlamentului

Mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările și serviciile destinate reparației clădirii Parlamentului vor fi importate cu aplicarea scutirii de TVA și vor fi livrate pe teritoriul țării cu aplicarea TVA la cota zero.

Un proiect de lege ce prevede modificarea Legii cu privire la tariful vamal și a Legii pentru punerea în aplicare a Titlului III din Codul fiscal a fost discutat în ședința Comisiei economie, buget și finanțe și propus spre a fi prezentat în plenul Parlamentului în două lecturi.
Detalii
12
03 2018
1208

Exportul nucilor, discutat la nivel înalt

Ministerul Economiei și Infrastructurii a convocat, în rezultatul multiplelor sesizări parvenite de la exportatori, o şedinţă de lucru, în cadrul căreia au fost discutate dificultăţile agenților economici la exportul de nuci pe piețele Uniunii Europene.

La discuții au participat ministrul Chiril Gaburici, reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciului Vamal, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Delegației UE la Chișinău, Asociației Europene de Business, dar și experți de nivel înalt ai UE.
Detalii