06
08 2019
914

Seminar gratuit: Protecția datelor cu caracter personal în contextul erei digitale

Protecția datelor cu caracter personal este un subiect de interes global, extrem de abordat, care necesită o atenție sporită în procesele de afaceri. Evoluțiile tehnologice rapide și globalizarea au generat noi provocări pentru protecția datelor cu caracter personal, permiţând atât societăților private, cât și autorităților publice să utilizeze date cu caracter personal la un nivel fără precedent în cadrul activităților lor.
Detalii
02
01 2019
466

”Moldova IT Park”: numărul rezidenților este în continuă creștere

Cel de-al 300-lea rezident al ”Moldova IT Park” a primit certificatul de înregistrare. Compania «Deeplace» SRL a obținut statutul de rezident al parcului pentru tehnologia informației.

Constat că numărul rezidenților este în continuă creștere. Acesta este un indicator pozitiv care contribuie la dezvoltarea industriei IT și la modernizarea economiei naționale prin digitizarea afacerilor în diverse sectoare. S-a muncit mult pentru eliminarea barierelor birocratice, la crearea facilităților și stimulentelor fiscale pentru rezidenți, iar impozitul unic în mărime de 7% motivează și mai mult companiile să se înregistreze în Moldova IT Park, a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii Chiril Gaburici la înmânarea certificatului.
Detalii
02
10 2018
713

Moldova IT Park: eficientizarea interacțiunii cu rezidenții parcului

Ministerul Economiei propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern, scopul căreia este ajustarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park” în vederea facilitării activității acesteia și eficientizării interacțiunii cu rezidenții parcului.

Astfel, se propune ca Administrația să convoace adunarea rezidenților Parcului pentru coordonarea chestiunilor generale privind administrarea acestuia, cu un preaviz expediat prin poșta electronică cu cel puțin 10 zile înainte, care să conțină data, ora, locul şi ordinea de zi a adunării, cu anexarea materialelor pentru ordinea de zi.
Detalii
20
07 2018
590

Parcurile IT vor desfăşura activităţi conform CAEM rev.2 şi CSPM rev. 2

Lista genurilor de activitate desfăşurate în parcurile IT este extinsă, iar rezidenţii parcului au obligaţia să țină contabilitatea, să întocmească și să prezinte situații financiare. Legea nr. 181 pentru modificarea și completarea unor acte legislative din 5 iulie 2018 a fost publicată în MO.

Aceasta prevede completarea art.8 din Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei cu următoarele activităţi, desfăşirate conform CAEM rev.2 şi, din 20 iulie curent, CSPM rev. 2:
Detalii
28
02 2018
495

Analiza exporturilor moldoveneşti

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Germaniei în țara noastră, Julia Monar, și directorul Echipei Economice Germane în Moldova (GET Moldova), Ricardo Giucci. În cadrul discuției, reprezentanții GET Moldova au prezentat o analiză de ansamblu asupra dezvoltării exporturilor Republicii Moldova în anul 2017.

Conform datelor prezentate, anul trecut exporturile de bunuri și servicii s-au majorat cu $545 mil. sau cu 18% față de anul 2016. Principalii factori care au determinat creșterea exportului de servicii cu $164 mil. (16%) au fost dezvoltarea sectorului tehnologiei informației și serviciilor de transport, precum și crearea condițiilor pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor în țara noastră.
Detalii
23
10 2017
1071

Poliţia avertizează importatorii din Moldova

În ultimul timp, în Republica Moldova s-au intensificat cazurile de fraude informatice care țintesc agenții economici ce au la bază desfășurarea activităților de import a mărfurilor și materiei primă. Anunțul a fost făcut de către Centrul pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Național de Investigații.
Detalii
14
08 2017
634

Octavian Calmîc: menţinerea poziţiei de lider regional în domeniul IT este misiunea MEI

O declarație în acest sens a fost făcută de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, în cadrul întrevederii cu colectivul fostului Minister al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, absorbit în rezultatul reformei Guvernului de MEI.

Pe parcursul ultimilor ani, datorită unui management eficient, domeniul tehnologiilor informaționale a fost gestionat foarte eficient, fapt care a poziționat Republica Moldova printre liderii regionali în sectorul dat. Menținerea și fortificarea poziției de lider în domeniul tehnologiilor informaționale va constitui una din misiunile de bază a Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI), care a preluat gestionarea domeniului respectiv.
Detalii
14
08 2017
502

Internetul va veni şi în localităţile cu primării din „zonele albe”

Ministerul Economiei şi Infrastructurii propune pentru consultări publice proiectul Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2017-2020, elaborat în baza Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova Digitală 2020” din 31 octombrie 2013 şi altor documente de politici în domeniu.

Obiectivul general al Programului constă în dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă de generaţie nouă şi asigurarea disponibilităţii accesului la aceste reţele în toate localităţile ţării.
Detalii
09
08 2016
1176

Unele aspecte privind înființarea și funcționarea parcurilor pentru tehnologia informației

Scopul principal al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației nr. 77 din 21 aprilie 2016, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2017, este crearea parcurilor pentru tehnologia informației (pe parcurs – parcuri), precum şi propunerea măsurilor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației, prin crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea de investiții autohtone şi străine.
Detalii