23
12 2020
240

Diminuarea taxei pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă

Taxa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobile, care constituie sursă de finanțare a Fondului de susținere a populației, va constitui în anul viitor 1,5% din venitul obținut din vânzările aferente acestor servicii. În prezent, aceasta constituie 2,5% din venituri. Prevederea este inclusă în politica fiscală și vamală pentru anul 2021 (Legea nr.257/2020), publicată în Monitorul Oficial din 22 decembrie curent. Prevederea va fi pusă în aplicare din 1 ianuarie 2022.


Detalii
13
05 2020
508

PFSP 20: raportarea plăților către Fondul de susținere a populației

Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea dării de seamă privind plățile către Fondul de susținere a populației şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia – Forma PFSP 20. Aceasta va fi prezentată de către contribuabilii specificați în art.4 alin 2 din Legea1 fondului de susținere a populației nr.827/2000, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
Detalii
02
04 2019
611

Calitatea serviciilor de telefonie mobile va fi verificată de SNMFR

Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio (SNMFR) va desfășura timp de șase luni o amplă campanie de măsurare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice accesibile populației, care sunt furnizate prin rețelele publice mobile, comunică Ministerul Economiei și Infrastructurii.

SNMFR dispune de posibilitatea să efectueze controlul serviciilor prestate de operatorii de telefonie mobilă în toată țara, la mai multe criterii de performanță ale acestora. Verificările vor cuprinde 1499 localități și 186 de trasee naționale cu lungimea totală de aproximativ 12000 km, pentru a obține certitudinea că operatorii oferă servicii de calitate.
Detalii
26
09 2018
602

Tehnologia 5G, testată în Moldova

Implementarea tehnologiei 5G în Republica Moldova și contribuția operatorilor de telefonie mobilă la dezvoltarea sectorului IT a fost analizată la Guvern. Directorul general adjunct al Grupului Orange, Ramon Fernandez și directorul operațional pentru Europa, Jean-Marc Vignolles au vorbit despre planurile investiționale, drept obiectiv pentru anul viitor fiind testarea în Moldova a rețelei 5G.

O altă direcție prioritară a companiei este dezvoltarea serviciilor financiare pe mobil care vor permite efectuarea achitărilor online în țară și peste hotarele ei, prin intermediul telefoanelor mobile, inclusiv plata serviciilor comunale și transferuri de la persoană la persoană.
Detalii
20
02 2018
625

Curtea de Conturi: inconsecvența cadrului normativ a afectat Fondul republican de susținere socială a populație

Procesul formării veniturilor în cadrul Fondului republican și fondurilor locale de susținere a populației a fost afectat de inconsecvența cadrului legal-normativ, a stabilit Curtea de Conturi în cadrul auditului performanței fondurilor menționate.

Hotărârea Curții a fost publicată în Monitorul Oficial din 16 februarie 2018.

Astfel, începând cu anul 2016, funcțiile de administrare a veniturilor au fost dispersate,
Detalii
07
12 2017
1097

Referitor la eliberarea facturii fiscale de către operatorul de telefonie mobilă, în cazul utilizării Pachetului PrePay

Este obligat operatotul de telefonie mobilă să ofere la solicitarea clientului, conform al.3 al art.117 din Codul fiscal, factura fiscală, dacă acesta utilizează pachetul PrePay (contul este suplinit pe măsura necesităţii)? Din p.9 lit.d) al art.117 nu este clar căror pachete se aplică prevederile articolului — abonamentelor sau PrePay.
Detalii
18
10 2017
763

ANRCETI va controla calitatea serviciilor de telefonie mobilă

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației (ANRCETI) va comanda un studiu independent privind respectarea de către operatorii de telefonie mobilă a condițiilor de acoperire a teritoriului țării cu semnal calitativ, inclusiv în perimetrul drumurilor naționale.

O decizie în acest sens a fost luată în cadrul unei întrevederi de lucru a viceprim-ministrului, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, cu conducerea agenţiei.
Detalii
20
01 2017
1188

Întreprinderea a distribuit patru numere de telefonie mobila pentru lucrători în scopuri de serviciu, dar aceștia le folosesc în scopuri personale

Întreprinderea a distribuit patru numere de telefonie mobila pentru lucrători în scopuri de serviciu, dar aceștia le folosesc în scopuri personale. Cheltuielile pentru serviciul de telefonie sunt achitate de întreprindere. Cum să le reflectăm în evidența contabilă și care sunt formulele contabile? Trebuie să reținem impozit din acest venit al lucrătorului? La sfârsit de an aceste cheltuieli vor fi deductibile sau nu?
Detalii