09
08 2021
331

Zeci de mii de utilizatori au beneficiat de serviciul de portare a numerelor de telefon

În prima jumătate a anului curent au fost portate 40 436 numere de telefonie mobilă și 571 numere de telefonie fixă.Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), din luna iulie 2013, când în Republica Moldova a fost lansată portabilitatea numerelor de telefon, și până în prezent, de acest serviciu au beneficiat 382 785 de utilizatori, dintre care 360 598 sunt utilizatori de telefonie mobilă și 22 187 – utilizatori de telefonie fixă. 


Detalii

16
07 2021
493

28.13.8 Cum se determină locul livrării serviciilor de telefonie mobilă, prestate către rezidenții ZEL?

 În conformitate cu prevederile din Codul fiscal nr.1163/1997:
- Se scutesc de TVA cu drept de deducere mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia (art.104 lit.f));


Detalii

05
07 2021
326

Fluctuațiile veniturilor pe piața de comunicații electronice

Volumul veniturilor provenite din activitățile desfășurate în sectorul comunicațiilor electronice (telefonie mobilă și fixă, Internet mobil și fix, transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale și alte activități în domeniul comunicațiilor electronice) a însumat 1,44 mld. lei și s-a diminuat în trimestrul I al anului 2021 față de perioada similară a anului precedent cu 1,3%.
 
Conform datelor din raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) privind evoluția pieței respective în ianuarie-martie anul curent, diminuarea a fost determinată de scăderea veniturilor realizate din vânzarea serviciilor de telefonie fixă cu 8,8% (până la 88,7 mil. lei) și telefonie mobile cu 7% (până la 693,3 mil. lei).


Detalii

23
12 2020
556

Diminuarea taxei pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă

Taxa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobile, care constituie sursă de finanțare a Fondului de susținere a populației, va constitui în anul viitor 1,5% din venitul obținut din vânzările aferente acestor servicii. În prezent, aceasta constituie 2,5% din venituri. Prevederea este inclusă în politica fiscală și vamală pentru anul 2021 (Legea nr.257/2020), publicată în Monitorul Oficial din 22 decembrie curent. Prevederea va fi pusă în aplicare din 1 ianuarie 2022.


Detalii
13
05 2020
678

PFSP 20: raportarea plăților către Fondul de susținere a populației

Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea dării de seamă privind plățile către Fondul de susținere a populației şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia – Forma PFSP 20. Aceasta va fi prezentată de către contribuabilii specificați în art.4 alin 2 din Legea1 fondului de susținere a populației nr.827/2000, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
Detalii
02
04 2019
866

Calitatea serviciilor de telefonie mobile va fi verificată de SNMFR

Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio (SNMFR) va desfășura timp de șase luni o amplă campanie de măsurare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice accesibile populației, care sunt furnizate prin rețelele publice mobile, comunică Ministerul Economiei și Infrastructurii.

SNMFR dispune de posibilitatea să efectueze controlul serviciilor prestate de operatorii de telefonie mobilă în toată țara, la mai multe criterii de performanță ale acestora. Verificările vor cuprinde 1499 localități și 186 de trasee naționale cu lungimea totală de aproximativ 12000 km, pentru a obține certitudinea că operatorii oferă servicii de calitate.
Detalii
26
09 2018
801

Tehnologia 5G, testată în Moldova

Implementarea tehnologiei 5G în Republica Moldova și contribuția operatorilor de telefonie mobilă la dezvoltarea sectorului IT a fost analizată la Guvern. Directorul general adjunct al Grupului Orange, Ramon Fernandez și directorul operațional pentru Europa, Jean-Marc Vignolles au vorbit despre planurile investiționale, drept obiectiv pentru anul viitor fiind testarea în Moldova a rețelei 5G.

O altă direcție prioritară a companiei este dezvoltarea serviciilor financiare pe mobil care vor permite efectuarea achitărilor online în țară și peste hotarele ei, prin intermediul telefoanelor mobile, inclusiv plata serviciilor comunale și transferuri de la persoană la persoană.
Detalii
20
02 2018
799

Curtea de Conturi: inconsecvența cadrului normativ a afectat Fondul republican de susținere socială a populație

Procesul formării veniturilor în cadrul Fondului republican și fondurilor locale de susținere a populației a fost afectat de inconsecvența cadrului legal-normativ, a stabilit Curtea de Conturi în cadrul auditului performanței fondurilor menționate.

Hotărârea Curții a fost publicată în Monitorul Oficial din 16 februarie 2018.

Astfel, începând cu anul 2016, funcțiile de administrare a veniturilor au fost dispersate,
Detalii