28
05 2021
267

29.1.6.2.12 Cum urmează a fi reflectate în Darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile achitate în favoarea persoanelor fizice de către entitate, de la transmiterea în arendă a terenurilor agricole?

Potrivit prevederilor capitolului II din Instrucțiunea privind modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC21), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.94 din 30.07.2020, la codul 32 (codul sursei de venit PLs)) în col.4 se reflectă suma venitului calculat și îndreptat spre achitare din care nu urmează să se reţină în prealabil impozitul pe venit (art.90 din Codul fiscal).


Detalii

27
04 2020
679

Producătorii agricoli vor obține mai ușor acces la apele de suprafață pentru irigarea terenurilor

Producătorii agricoli vor obține mai ușor acces la apele de suprafață pentru irigarea terenurilor. Parlamentul a aprobat, în lectură finală, un proiect care va elimina impedimentele pentru producătorii agricoli în irigarea terenurilor agricole.

Legislația va fi completată cu o nouă prevedere, care va permite producătorilor agricoli să amplaseze prize de apă și instalații mobile pe terenurile fâșiilor riverane de protecție a apelor în scopul irigării terenurilor agricole. În cazul în care în zona fâșiilor de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă sunt funcționabile sistemele de irigare centralizate, nu va fi permisă instalarea pompei de apă pentru irigare.
Detalii
09
03 2020
773

Consolidarea terenurilor agricole, facilitată

Terenurile din cadrul unui câmp sau al unei porțiuni din acest câmp, ocupate de drumurile existente care servesc activitățile agricole și/sau de drumurile proiectate, dar netranspuse în natură, precum și de fâșiile forestiere proiectate, dar neplantate, se vând la prețul normativ al pământului, conform tarifului specificat a poziției I din anexa 1 la Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului. (289,53 lei pentru o unitate grad-hectar).
Detalii
18
02 2020
485

Ordinul nr. 93 din 11.02.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

06
02 2020
1096

Impozitul la sursa de plată în cazul contractului de arendă a patrimoniului ce include un lot de pământ agricol

Întreprinderea arendează de la persoana fizica un teren agricol care îl folosește în activitatea de turism rural. Din această plată de arenda nu se retine impozit pe venit la sursa de plata (CF art. 90 alin.1). În același contract este indicată și arenda construcțiilor hidrotehnice (dambe, iazuri etc.). Din acestea se retine impozitul pe venit la sursa de plată? Plata pentru arendă indicată în contract indică suma pentru toate aceste bunuri.
Detalii