10
09 2018
870

5. (5.4.2.2) Care este baza impozabilă pentru bunurile imobiliare şi terenurile care nu au fost evaluate în scopul impozitării?

Pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impunerii, pentru toţii subiecţii impunerii baza impozabilă constituie suprafața terenurilor.

Pentru clădirile, construcţiile şi alte obiecte ale impunerii, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor baza impozabilă constituie:
Detalii
11
04 2018
826

Curtea de Conturi: 32,5% din suprafața terenurilor nu aveau identificat proprietarul

Sistemul actual de evidență și raportare a bunurilor imobile este defectuos și nu asigură prezentarea unor informații veridice privind patrimoniul public existent. Aceasta este una din concluziile echipei de audit a Curţii de Conturi, care a analizat conformitatea evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile. Hotărârea autorităţii a fost publicată în Monitorul Oficial din 6 aprilie curent.

Procesul de administrare a impozitului pe bunurile imobile nu a asigurat echitatea și transparența fiscală,
Detalii
04
04 2018
2492

Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare: cladiri şi terenuri evaluate

Avem în posesie un imobil cu nr. cadastral și valoare estimată, precum și terenul pe care este amplasat acesta are valoare estimate. Impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din valoarea total estimată a bunului imobiliar și teren la cota 0,3% sau se calculează separat impozitul funciar și pe bunurile imobiliare din col. 5 a dării de seamă Forma BIJ17? În cazul când imobilul a fost procurat pe parcursul anului fiscal și impozitul se calculează reieșind din numărul de zile calendaristice în care subiectul deține dreptul de proprietate se arată deplin valoarea estimată?
Detalii
30
03 2018
947

Impozitul imobiliar: baza impozabilă şi evidenţa în scopuri financiare

În anul 2017, la licitaţia organizată de primărie, am procurat un teren destinat pentru constructie, pentru care am achitat suma de 181884 lei conform contractului încheiat cu primăria în urma licitaţiei, dar valoarea terenului, conform certificatului primit de la organul cadastral este de 9058 lei. De la ce valoare sa calculez impozitul – de la valoarea cadastrală sau valoarea achitată conform contractului?
Detalii
18
12 2017
3256

Referitor la cota TVA pentru vânzarea unui teren și a unei clădiri

O întreprindere intenționează să vândă un teren și o clădire industrială. Care cotă a TVA se va aplica la vânzarea terenului și clădirii?

În conformitate cu art. 93 alin. (6) din CF, livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepția celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activității de întreprinzător.
Detalii