12
08 2017
791

3. (5.6.5) Cum urmează a fi calculat impozitul pe bunurile imobiliare, pentru bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării?

Bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării, se impozitează conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000:

  • pentru terenuri, impozitul funciar se calculează conform prevederilor art.4 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000;

Detalii
13
12 2017
4376

Impozitul pe avere

Care este obiectul impunerii cu impozitul pe avere?


Conform art. 2873 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii îl constituie bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepţia terenurilor), precum şi cotele-părţi, a căror totalitate întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

  • valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane lei şi mai mult;
  • suprafaţa totală constituie 120 m2 şi mai mult.

Detalii
15
06 2017
827

11. (32.1.13) Care sunt organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică?

În conformitate cu Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19.10.2007 înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, şi a persoanelor fizice întreprinzători individuali se efectuează de către ÎS „Camera Înregistrării de Stat”.

Organizațiile necomerciale, se înregistrează de către Ministerul Justiției în conformitate cu prevederile Legii cu privire la asociațiile obștești nr.837 din 17.05.1996.

Conform Hotărîrii Guvernului privind înregistrarea gospodăriilor țărănești (de fermier) nr.977/14.09.2001, gospodăria ţărănească se înregistrează la primăria unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi în ale cărei hotare deţine terenul.
26
05 2017
4025

Locuințe sociale: noi reguli de atribuire și utilizare

Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale, care sunt atribuite persoanelor sau familiilor, ce pretind la asemenea locuință în localitățile în care au viză de reședință sau domiciliu.

Evidența persoanelor care necesită locuințe sociale se efectuează de către autoritățile publice locale, care instituie comisii pentru monitorizarea domeniului respectiv. Tot ALP alocă terenurile disponibile pentru edificarea locuințelor sociale.
Detalii
20
12 2016
708

12 terenuri private din Chișinău ar putea fi expropriate

Strada Mesager din sectorul Buiucani al capitalei va fi extinsă. Consilierii municipali au aprobat luni, 19 decembrie, proiectul privind reconstrucția acestei străzi, cu 29 de voturi. Astfel, potrivit proiectului de decizie strada Mesager va fi extinsă de la strada Albișoara până la Calea Ieșilor.
Detalii
09
08 2016
804

Modul de restituire a mijloacelor încasate în urma realizării clădirilor, terenurilor şi vînzarea pachetului de acţiuni

Ministerul Finanţelor informează că prin ordinul nr.98 din 19 iulie 2016 (Monitorul Oficial nr.232-244/1224 din 29.07.2016) au fost operate modificări la ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016 nr. 180 din 12 octombrie 2015.
Detalii