30
03 2022
788

Impozitul pe bunurile imobiliare: alt termen de stabilire a obiectelor impunerii

Termenul de determinare a obiectelor impunerii deținute sau dobândite de către contribuabili persoane fizice cetățeni, ce urmează a fi incluse în baza de calcul pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare, ar putea fi transferat de la 31 mai la 31 martie.
 
Proiectul de lege pentru modificarea art. 282 din Codul fiscal ce stabilește termenele achitării impozitului pe bunurile imobiliare, a primit aviz pozitiv din partea comisiei securitate națională, apărare și ordine publică. Membrii comisiei au menționat că prevederile acestui proiect ar putea fi puse în aplicarea începând cu anul viitor. Menționăm că Executivul se va expune asupra proiectului în ședința de astăzi, 30 martie curent.


Detalii

08
12 2021
234

Introducerea produselor petroliere prin frontiera de est: termenul se extinde până în iunie 2022

Produsele petroliere introduse prin punctul de trecere a frontierei Novosaviţkaia–Cuciurgan vor putea fi vămuite la postul vamal Bender-2 până la 30 iunie 2022.
 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea HG nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est, ce este propus pentru consultări publice până la data de 13 decembrie curent.
Detalii
27
07 2020
1251

Curgerea termenului de înregistrare a schimbării sediului

Compania ,,X”  și-a schimbat sediul din strada București Y în sediul București Z. Avizul de schimbare a sediului a fost publicat în Monitorul Oficial din data de 15 februarie 2020, iar modificările ulterioare la organul înregistrării de stat încă nu au fost efectuate. Apare întrebarea: termenul de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de locațiune este calculat din momentul publicării avizului în Monitorul Oficial sau înregistrării la Agenția Servicii Publice?
 
Conform prevederilor art. 183 din Codul civil (CC), persoana juridică are un sediu, indicat în actele de constituire, iar stabilirea şi schimbarea sediului sunt opozabile terţilor din momentul înregistrării de stat.

Detalii
24
03 2020
1290

De la INCOTERMS 2010 la INCOTERMS 2020

INCOTERMS-ul reprezintă o formă cunoscută la nivel internațional ce reglementează într-un format standardizat condițiile exacte de livrare și de primire/recepționare a mărfurilor între vânzător și cumpărător. Totodată, acesta constituie un ansamblu de reguli prin care se determină drepturile şi obligaţiile părţilor în contractul de vânzare internaţională. Alegerea unei reguli de interpretare a termenilor comerciali INCOTERMS este rodul progresului de negociere între părţi şi exprimă raportul de forţe economice dintre acestea.

Pentru definirea principalelor reguli INCOTERMS, sunt luate în considerare ca punct de plecare: predarea mărfii, stabilimentul vânzătorului şi cel al cumpărătorului.
Detalii
20
09 2019
13204

Foaia de parcurs: termenul de valabilitate și modul de completare

La multiplele solicitări ale contribuabililor, Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” a adresat un demers către Agenția Națională Transport Auto, solicitând un răspuns exhaustiv cu privire la modul de utilizare, completare și valabilitate a foii de parcurs. Astăzi, 20 septembrie, oferim cititorilor noștri răspunsul obținut.

Cu privire la aspectele ce ţin de utilizarea foii de parcurs Agenția Națională Transport Auto comunică următoarele.
Detalii
05
07 2019
1462

Evitarea sancțiunilor pentru nerepatriere în cazul în care partenerul străin nu achită livrarea efectuată

Conform art. 3 din Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe nr. 1466/1998, agenții economici rezidenți ai RM, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sunt obligaţi să înregistreze în conturile lor din băncile licențiate ale RM încasările de la export, sumele transferate în avans pentru importul neefectuat, să efectueze importul de mărfuri şi servicii în urma plăţilor pentru import sau să repatrieze mijloacele băneşti şi/sau materiale în urma altor tranzacţii economice externe (în continuare – repatrierea mijloacelor băneşti şi materialelor) în termenele stabilite. Nerespectarea lor se sancţionează cu amendă, aceasta fiind aplicată agenţilor economici.
Detalii
15
12 2018
1060

Termenul pentru declararea voluntară este extins

În Monitorul Oficial din 12 decembrie a fost publicată și a intrat în vigoare Legea nr.302 pentru modificarea unor acte legislative din 30 noiembrie 2018, prin care sunt extinse termenele de declarare voluntară ale subiecților stabiliți în Legea nr. 180 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală. Amintim că Legea a fost pusă în aplicare din 17 august 2018, iar ulterior acest act legislativ a suferit modificări ce țin de mărimea cotelor taxei pentru declararea voluntară.

Astfel, cu o lună (de la 1 februarie 2019 la 1 martie 2019) este transferat termenul pentru:
prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat a notificării cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, cu anexarea la originalul extrasului de cont (extraselor de cont) de la bancă care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare) respectiv/e, la sfârșitul zilei de 10 decembrie 2018 (aici termenul a fos înlocuit cu 15 februarie 2019), a mijloacelor bănești declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară;
Detalii
05
10 2018
1030

Licitaţiile publice: câştigătorii vor fi selectaţi conform sistemului de factori de evaluare

Ministerul Finanțelor propune spre consultări publice Regulamentul cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri. Acesta stabilește temeiurile juridice de organizare și desfășurare a procedurii de cerere a ofertelor în scopul asigurării economisirii și eficientizării achizițiilor de bunuri și servicii, satisfacerii necesităților autorităților contractante de bunuri și servicii, participării largi a operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziție publică și dezvoltării concurenței în domeniu.
Detalii
02
05 2018
953

Războiul taxelor vamale afectează producătorii autohtoni

Introducerea taxelor de protecție americane asupra importurilor de oțel a afectat activitatea Uzinei Metalurgice de la Rîbnița. Declarații în acest sens au fost făcute de către directorul general al întreprinderii, Serghei Kornev, pentru presa transnistreană.

După introducerea acestor taxe, producătorii turci s-au reorientat și trimit o parte din producție pe piețele europene, inclusiv în România, care este unul dintre principalii noștri consumatori. Firește, din cauza creșterii ofertei, prețurile la produsele finite au scăzut, a spus directorul general.
Detalii