28
01 2014
1971

Atenţie! Vineri, la data de 31 ianuarie expiră termenul de prezentare a declaraţiilor fiscale

Vineri, 31.01.2014, expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă privind Impozitul pe venit (IRV 09, IAL 09, IAS 09, INR 09) şi a Dării de seamă privind Impozitul pe venit al notarului privat (CNOTAR),TVA (TVA 12), Accize (ACZ 09), Taxele locale (TL13), Taxele pentru resursele naturale (TA08, TMU 06, TPG 06, TEG06, TSPC 06, TCPA 06, TL 06), Impozitul pe bunurile imobiliare (BIJ-1 se completează de proprietarii bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă din localităţile rurale, proprietarii bunurilor cu destinaţie agricolă şi proprietarii altor bunuri care nu au fost evaluate la situaţia de 01.01.2011 de organele cadastrale), Prime de asigurare medicală (MED 08), Taxele rutiere (TAP07, TAOR 07, TDL 07, TCM 07, ATRI 07) şi alte taxe (PSV, TTM).
Detalii
24
12 2013
905

În atenția contribuabililor!

Termenul limită de achitare a impozitului pe venit în rate, reglementat de articolul 84 din Codul fiscal, este data de 31 decembrie al anului fiscal în curs.

Către data de 31 decembrie, urmează să asigurați achitarea 80% din suma impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2013. Serviciul Fiscal de Stat, întru susținerea moto-ului "Funcționarul fiscal — în serviciul contribuabilului", reamintește necesitatea revizuirii respectării prevederilor articolului 84 din Codul fiscal, întru evitarea și excluderea cazurilor de aplicare de către organul fiscal a măsurilor de constrîngere prevăzute de legislație.
Detalii