13
10 2021
414

Testul la COVID-19: la prestatorii de servicii medicale publici, mai ieftin

În ședința de astăzi a Executivului a fost aprobată diminuarea tarifului pentru serviciul Determinarea calitativă a ARN virusului SARS-CoV-2 prin metoda PCR în regim Real Time, determinată de diminuarea semnificativă a costului reactivelor și includerea unui serviciu nou în lista celor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare. Astfel, la poziţia 1862.12 din Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare va fi indicat respectivul serviciu, iar costul acestuia va constitui 300 lei, la momentul de față testul la Covid-19 propus de laboratoarele private fiind de 700 lei.
 


Detalii

16
08 2021
1041

Noi măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19, aprobate de CNESP!

Membrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică au anunțat în ședința 13 august curent instituirea stării de alertă cod portocaliu la nivel național și au aprobat un set de recomandări noi pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19. Hotărârea nr. 59 din 13 august 2021 intră în vigoare de astăzi, 16 august curent.

 

Totodată, comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor putea institui măsuri de sănătate publică în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat.


Detalii

08
10 2020
3544

Costurile testelor la Covid19 vor deveni facilități neimpozabile

Plățile efectuate de către angajator pentru testarea salariaților în vederea identificării virusului SARS-CoV-2 constituie facilități neimpozabile acordate de angajator, aferent cărora nu urmează a fi calculate și achitate impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele  de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, datorate de angajator și angajați.

 

Cheltuielile suportate de către angajator pentru testarea salariaților în vederea identificării virusului SARS-CoV-2 se permit spre deducere, cu condiția confirmării documentare a acestora.


Detalii
10
06 2013
3719

Gheorghe Cojocari: "Regimul fiscal în cazul lichidării şi reorganizării agenţilor economici"

Cadrul normativ şi legal:

  1. Codul Fiscal, Titlul II „Impozitul pe venit” nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.02.2007, ediţie specială).
  2. Legea pentru punerea în aplicare a titlulurilor I şi II ale Codului Fiscal nr. 1164 — XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 62b, art. 524; republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.02.2007, ediţie specială).
  3. Codul fiscal, Titlul V „Administrare Fiscală” nr. 407-XV din 26 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 04 ianuarie 2002 nr. 1-3, articolul 4 al Codului Fiscal 1163-XIII din 24 aprilie 1997, republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.02.2007, ediţie specială).
  4. Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 139-140, art. 1081).
  5. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002, publicat: 22.06.2002 în Monitorul Oficial nr. 82-86, art. nr 661.
  6. Lege cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992, publicat: 28.02.1994 în Monitorul Oficial nr. 2, art. nr. 33.
  7. Lege privind societăţile pe acţiuni nr. 1134 din 02.04.1997, publicat: 01.01.2008 în Monitorul Oficial nr. 1-4, art. nr. 1.
  8. 8.Lege privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135 din 14.06.2007, publicat: 17.08.2007 în Monitorul Oficial nr. 127-130, art. nr. 548.

Detalii