10
06 2019
542

Учет рабочего времени сотрудников – функционал Contabilizare 5.0 для 1С 8.3. Скачай бесплатно и работай

В Contabilizare 5.0 имеется специальный функционал — Система учета и анализа рабочего времени. Он предназначен для использования на крупных, средних и малых предприятиях, фрилансерами, самозанятыми профессионалами и теми, кто конвертирует свое рабочее время в выручку.

Скачать бесплатно Contablizare 5.0 для 1С 8.3. Вы можете здесь.

Инструкция по установке.

Это простой и удобный способ трекинга рабочих часов, затраченных работниками предприятия. Вы сможете увидеть время начала и окончания работы, активность сотрудников в течении всего дня и оценить их продуктивность.
Detalii
20
02 2018
1367

Munca angajaţilor pe fracţiune de normă în zilele de odihnă şi de sărbătoare

În cazul în care salariatul este angajat conform unui regim redus de muncă de 7 ore zilnic, poate fi atras la muncă suplimentară în zilele de odihnă şi de sărbătoare nelucrătoare? Acest fapt nu va duce la pierderea indemnizaţiei?


Potrivit art. 97 din Codul Muncii, angajatorul poate angaja salariați cu ziua sau săptămîna de muncă parțială (pe fracțiune de normă), durata concretă a timpului de muncă parțial fiind consemnată în contractul individual de muncă.
Detalii
23
12 2015
1065

Sindicatele vor urgentarea adoptării documentaţiei de evidenţă a timpului de muncă şi a salarizării

Conform Planului de acţiuni pri­vind minimizarea practicii de achi­tare a salariilor „în plic” şi a „mun­cii la negru”, aprobat de Guvern acum şase ani, Biroul Naţional de Statistică (BNS), Ministerul Finan­ţelor şi Ministerul Muncii, Protecţi­ei Sociale şi Familiei erau obligate ca în anii 2011-2012 să revizuiască formele de evidenţă primară pri­vind timpul de muncă şi salariza­rea, ca măsură de eradicare a mun­cii informale.
Detalii