25
02 2021
158

Reglementarea activității Centrelor de Tineret

În scopul uniformizării procesului de angajare a personalului Centrelor de Tineret, precum și de reglementare a cadrului intern de organizare a activității acestora, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, drept răspuns la solicitările autorităților publice locale aflate în procesul de implementare al Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022, a elaborat și propune spre consultare publică un set de acte normative:

• Regulamentul privind angajarea prin concurs a șefului Centrului de tineret;
• Regulamentul intern-cadru al Centrului de tineret;
Detalii

22
08 2020
409

În Republica Moldova va fi creată o agenție ce se va ocupa cu dezvoltarea activităților dedicate tineretului

În Monitorul Oficial de ieri, 21 august, a fost publicată Hotărârea nr. 598 din 12.08.2020 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret.

 

Agenția este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, constituită în scopul formării și perfecționării continue a cadrelor, programelor, activităților și a serviciilor din domeniul tineretului, precum și în scopul implementării, acreditării, monitorizării și al evaluării acestora.

Detalii
24
03 2020
395

Programul ,,Capitala Tineretului”

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune spre consultare publică proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Programului „Capitala Tineretului”.

Regulamentul stabilește direcțiile prioritare de intervenție, obiectivele, procedura de organizare și desfășurare a concursului de selecție, precum și mecanismul de implementare a Programului.

Astfel, programul presupune selectarea unei localităţi din Republica Moldova în cadrul căreia, pe parcursul unui an, sunt concentrate activităţile de tineret ale autorităţii publice locale, ONG-urilor naționale şi locale, organizaţiilor internaţionale, precum şi ale autorităților publice centrale.
Detalii
05
09 2019
1110

Granturi pentru tinerii din Soroca și Ungheni

Două Consilii raionale vor obține mijloace financiare prevăzute în bugetul de stat pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi pentru inițiativele tinerilor la nivel local. Proiectul hotărârii de Guvern propus pentru consultări publice de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prevede alocarea a 100 mii lei pentru realizarea proiectelor de tinerii din Soroca și 70 mii lei – pentru cei din Ungheni.


Valorificarea resurselor va fi efectuată în conformitate cu Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022 aprobat prin Ordinul nr.65t din 6 aprilie 2017 al ministerului de resort și conține trei componente: dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de tineret;
Detalii
14
06 2017
992

Noi oportunităţi de promovare a tinerilor

Organizațiile specializate în angajarea tinerilor, dezvoltarea abilităților profesionale ale acestora și participrea lor la diverse programe sociale, vor putea beneficia de granturi pentru realizarea diferitor proiecte în acest sens.
Detalii
22
03 2016
788

1,5 milioane de lei pentru consolidarea şi dezvoltarea Consiliilor raionale și municipale ale tinerilor

Ministerul Tineretului şi Sportului lansează Programul de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea consiliilor raionale și municipale ale tinerilor pentru anul 2016, în cadrul căruia organizațiile de tineret pot să-și depună proiectele de dezvoltare pentru a beneficia de asistență financiară și suport informațional din partea ministerului și a organizațiilor teritoriale de stat.
Detalii
26
10 2015
910

DAF Buiucani - acţiuni de educare fiscală a tineretului

Pe data de 20 octombrie curent, angajații Direcţiei Administrare Fiscală Buiucani a Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chişinău a desfăşurat un seminar cu o grupă de studenţi ai Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM.

La seminar a fost prezentată o informaţie succintă despre istoricul dezvoltării SFS, structura sa organizatorică, cât şi despre semnificaţia însemnelor heraldice ale Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
01
07 2015
1337

Cursul de Lungă Durată în Formare de Formatori

Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, anunţă concursul de selectare a participanţilor în cadrul Proiectului “Promovarea Educaţiei Non-Formale de Calitate în Domeniul Tineret în Republica Moldova”. Proiectul vine să contribuie la realizarea componentei 4.4 din Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 şi acţiunilor 127-129 din Planul de Acţiuni 2015-2020.
Detalii