24
03 2020
200

Programul ,,Capitala Tineretului”

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune spre consultare publică proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Programului „Capitala Tineretului”.

Regulamentul stabilește direcțiile prioritare de intervenție, obiectivele, procedura de organizare și desfășurare a concursului de selecție, precum și mecanismul de implementare a Programului.

Astfel, programul presupune selectarea unei localităţi din Republica Moldova în cadrul căreia, pe parcursul unui an, sunt concentrate activităţile de tineret ale autorităţii publice locale, ONG-urilor naționale şi locale, organizaţiilor internaţionale, precum şi ale autorităților publice centrale.
Detalii
05
09 2019
925

Granturi pentru tinerii din Soroca și Ungheni

Două Consilii raionale vor obține mijloace financiare prevăzute în bugetul de stat pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi pentru inițiativele tinerilor la nivel local. Proiectul hotărârii de Guvern propus pentru consultări publice de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prevede alocarea a 100 mii lei pentru realizarea proiectelor de tinerii din Soroca și 70 mii lei – pentru cei din Ungheni.


Valorificarea resurselor va fi efectuată în conformitate cu Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022 aprobat prin Ordinul nr.65t din 6 aprilie 2017 al ministerului de resort și conține trei componente: dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de tineret;
Detalii
14
06 2017
874

Noi oportunităţi de promovare a tinerilor

Organizațiile specializate în angajarea tinerilor, dezvoltarea abilităților profesionale ale acestora și participrea lor la diverse programe sociale, vor putea beneficia de granturi pentru realizarea diferitor proiecte în acest sens.
Detalii
22
03 2016
675

1,5 milioane de lei pentru consolidarea şi dezvoltarea Consiliilor raionale și municipale ale tinerilor

Ministerul Tineretului şi Sportului lansează Programul de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea consiliilor raionale și municipale ale tinerilor pentru anul 2016, în cadrul căruia organizațiile de tineret pot să-și depună proiectele de dezvoltare pentru a beneficia de asistență financiară și suport informațional din partea ministerului și a organizațiilor teritoriale de stat.
Detalii
26
10 2015
852

DAF Buiucani - acţiuni de educare fiscală a tineretului

Pe data de 20 octombrie curent, angajații Direcţiei Administrare Fiscală Buiucani a Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chişinău a desfăşurat un seminar cu o grupă de studenţi ai Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM.

La seminar a fost prezentată o informaţie succintă despre istoricul dezvoltării SFS, structura sa organizatorică, cât şi despre semnificaţia însemnelor heraldice ale Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
01
07 2015
1188

Cursul de Lungă Durată în Formare de Formatori

Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, anunţă concursul de selectare a participanţilor în cadrul Proiectului “Promovarea Educaţiei Non-Formale de Calitate în Domeniul Tineret în Republica Moldova”. Proiectul vine să contribuie la realizarea componentei 4.4 din Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 şi acţiunilor 127-129 din Planul de Acţiuni 2015-2020.
Detalii
18
06 2015
921

Populaţia ţării, tot mai puţină şi mai îmbătrânită

Biroul Naţional de Statistică a comunicat recent că anul trecut popula­ţia stabilă a ţării s-a micşorat cu 2475 de oameni. Adică un sat de mări­me medie din Republica Moldova. La începutul anului curent, populaţia stabilă constituia 3 mln. 555,2 mii de persoane, inclusiv acele aproape 350 de mii de cetățeni aflați, conform statisticii oficiale, la muncă peste hotare. Deoarece, potrivit definiţiei organelor de statistică, se are în vedere numărul persoanelor care au domiciliul stabil pe teritoriul lo­calităţii respective, inclusiv persoanele absente temporar.
Detalii
20
05 2015
978

Târgul locurilor de muncă pentru tineret

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează pe 28 mai Târgul locurilor de muncă pentru tineret în cadrul celei de-a cincea ediții a Forului meseriilor/profesiilor. Evenimentul va oferi tinerilor posibilitatea de a cunoaște programele de studii ale instituțiilor de învățământ, dar și angajatori din mai multe domenii, cu care să negocieze jobul potrivit.
Detalii