08
02 2020
385

1. (28.22.24) În ce condiții se acceptă restituirea sumelor TVA pentru mărfurile, articolele de completare, importate si/sau achiziționate, utilizate ca materie primă sau materiale la producerea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor care cad sub incidența art.103 alin. (1) pct.27/1) din Codul fiscal ?

Potrivit art.103 alin.(1) pct. 271) din Codul fiscal, se scutesc de TVA fără drept de deducere tractoarele agricole de la poziţiile tarifare 870191100, 870192100, 870193100, 870194100, 870195100 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842449100, 842482100, 8432, 843320, 843330000, 843340000, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 şi părţi ale acesteia de la poziţiile tarifare 8432, 8433 şi 8437.
Detalii
30
01 2020
1630

Regimul fiscal în cazul vânzării tractorului de persoana fizică unei persoane juridice

Va fi obligat agentul economic să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în cazul în care acesta procură de la persoana fizică un tractor?

Potrivit art. 90 din CF, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător urmează să rețină o sumă în mărime de 12% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice. Nu se reţine în prealabil suma menționată din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier.
Detalii
10
10 2019
705

Procurarea tractorului și reținerea la sursă a impozitului pe venit

Entitatea D SRL, în luna august 2019, a procurat de la un cetăţean un tractor agricol și a reţinut impozit pe venit la sursă în mărime de 7%. Entitatea a procedat corect în cazul dat?

Conform prevederilor art. 90 alin. (1) din CF, orice persoană care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor care desfășoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art. 5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie,
Detalii
08
10 2019
522

Reflectarea plăților în folosul persoanei fizice pentru serviciile prestate ca zilier și pentru arenda tractorului

O persoană fizică angajată ca zilier la întreprinderea A SRL a acordat în arendă un tractor aceleiași entități. Ce dări de seamă aferente impozitului pe venit urmează să prezinte entitatea în acest caz și cum se vor reflecta plățile pentru serviciile prestate ca zilier și pentru arenda tractorului?
Detalii
08
10 2016
707

O întreprindere din satul Tomai va asambla anual cîte 45 de tractoare

O întreprindere din satul Tomai, raionul Ceadîr-Lunga, a semnat recent un acord de cooperare cu Uzina de tractoare din Bobruisk (Belarus). Acesta îi va permite agentului economic din UTA Gagauz-Yeri să asambleze anual cîte 45 de tractoare din piesele livrate de partenerul din Belarus.
Detalii
12
08 2015
1018

Belarus va deschide în Găgăuzia o întreprindere pentru asamblarea tractoarelor

Autoritățile Găgăuziei și regiunii Moghilev din Belarus intenționează să deschidă pe teritoriul autonomiei o întreprindere pentru asamblarea tractoarelor mici și să coopereze în domeniul producției semințelor și alimentelor pentru copii. Aceste chestiuni au fost discutate în cadrul întrevederii la Comrat dintre bașcanul Găgăuziei, Irina Vlah, și ambasadorul Belarusului în Republica Moldova, Serghei Ciciuk, informează Noi.md.
Detalii